Kahden Alzheimerin tautia sairastaneen, hiljattain kuolleen potilaan aivoista on löytynyt hippusia metallista rautaa ja kuparia. Tämän hämmästyvän, suorastaan historiallisen havainnon teki Neil Tellingin johtama yhdysvaltalais-brittiläinen bioinsinöörien ryhmä, ja siitä kerrotaan lehdistötiedotteessa.

Tutkijoiden tieteellisen artikkelin mukaan rautaa ja kuparia alkuainemuodossaan ei nimittäin ole löytynyt koskaan ennen ihmisen kudoksista. Pienenpieniä metallioksidien hippusia sen sijaan on löytynyt.

Muutaman sadan nanometrin kokoiset metallihiput löytyivät niin sanotusta amyloidiplakista eli aivosolujen ulkopuolisista amyloidiproteiinin kasaumista. Amyloidiplakkia syntyy Alzheimerin taudissa ja eräissä muissa keskushermostoa rappeuttavissa sairauksissa.

Pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopialla (stxm) aivoleikkeistä tehdyt havainnot ovat sinänsä kiistattomat, ja kaiken kukkuraksi hippuset vaikuttavat syntyneen potilaiden aivojen sisällä. Tähän viittaa se, että röntgenhavaintojen mukaan rautahippusten pinnalla ei ollut lainkaan rautaoksidia. Laboratorioilmasta näytteisiin tippuneet hiukkaset olisivat lähes varmasti ruostuneita.

– Metallisen kuparin ja raudan löytyminen amyloidiplakista viittaa siihen, että biogeenisia metalleja voi esiintyä myös ihmisessä eikä ainoastaan mikrobeissa, kasveissa ja viruksissa, kuten aiemmin on havaittu, tutkijat kirjoittavat.

Vaihtoehtoinen selitys, joka ei ole kokonaan ristiriidassa tämän tulkinnan kanssa, on silti tutkijoiden mukaan olemassa. Kupari- ja rautahiukkaset ovat saattaneet päätyä potilaiden aivoihin ympäristöstä heidän eläessään hengityksen tai ruuansulatuksen sekä verenkierron kautta.

Vaikka tässä vaihtoehdossa rauta ja kupari eivät olisikaan varsinaisesti biogeenisia eli biokemiallisten prosessien synnyttämiä, olisi raudan täytynyt silti pelkistyä metalliksi aivojen sisällä. Hengitysilmasta tai ruuasta ”nautitut” rautahiukkaset olisivat nimittäin laboratorioilmassa leijuvan lian tapaan ruostuneita.

Niinpä tämän selitysvaihtoehdon kautta löydön historiallista merkitystä ei voi pyyhkiä kokonaan tyhjäksi.

Tieteellinen raportti löydöstä on julkaistu Science Advances -lehdessä. Se on vapaasti luettavissa.