Syöpäkasvaimen keskiosan suuri määrä tappaja T-soluja sekä M1-tyypin syöjäsoluja eli makrofageja on yhteydessä metastaattisten HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden parempaan ennusteeseen, havaittiin tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Nämä merkkiaineet pystyvät ennustamaan paitsi taudin etenemistä, myös HER2-hoidon herkkyyttä.

Filosofian maisteri Tiia Honkasen väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että potilaita, joilla on kasvaimen keskellä suuri määrä tappaja T-soluja ja M1-tyypin syöjäsoluja pystyttäisiin hoitamaan keveimmillä hoidoilla. Muille potilaille tulisi kehittää vaihtoehtoisia hoitoja.

HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden ennusteet ovat parantuneet merkittävästi HER2-hoitojen käyttöönoton jälkeen. Tällä hetkellä HER2-hoitopäätös tehdään sen perusteella, onko rintasyöpäpotilaan kasvaimessa HER2-geenin monistuma. Muita HER2-hoidon herkkyyttä ennustavia merkkiaineita ei ole kliinisessä käytössä.

Potilaiden herkkyys HER2-hoidoille vaihtelee kuitenkin laajasti. Osa potilaista saa erittäin hyviä ja pitkiä hoitovasteita, kun taas huomattavan suuri osa potilaista on valmiiksi resistenttejä hoidolle tai resistenssi voi kehittyä hoitojen aikana.

Syöpäsolujen resistenssi hoitoja kohtaan voi kehittyä monella tapaa. Syövän kantasolumaiset solut ovat yksi syypää lääkeresistenssin kehittymiselle ja syövän uusiutumiselle. Tällaisia soluja on kasvaimissa hyvin vähän verrattuna muihin syöpäsoluihin, mutta niiden on todettu olevan erittäin resistenttejä useille syöpähoidoille.

Valitettavasti näitä syövän kantasolumaisia soluja ei pystytä vielä kliinisesti kohdentamaan.

Honkasen väitöstutkimuksessa havaittiin rintasyöpäpotilaiden hoidon herkkyyttä koskevien löydösten lisäksi, että HER2- ja HER3-proteiinit ovat tärkeitä ALK-translokoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän kantasolumaisille soluille ja lääkeresistenssin kehittymiselle kyseisessä taudissa.

Näin ollen työ viittaa siihen, että HER2- ja HER3-proteiineja kohdentamalla syövän kantasolumaiset solut voitaisiin saada paremmin tuhottua. Tästä tarvitaan kuitenkin yhä lisätutkimuksia.