Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän henkilöstö sai syksyllä ensimmäistä kertaa mahdollisuuden suunnitella ja päättää taloutta koskevia asioita osallistuvan budjetoinnin avulla.

Tavoitteena oli lisätä mahdollisuutta vaikuttaa työpaikan kehittämiseen sekä sitouttaa ja motivoida henkilöstöä talouden suunnittelun teemoihin.

Budjetoitava summa oli 50 000 euroa ja sillä toteutettavan kohteen piti pääsääntöisesti olla investointiluonteinen tai kertakustannus.

Ehdotusvaiheen määräaikaan mennessä saatiin 182 ehdotusta 97 yhtymän työntekijältä. Niistä yhtymän johtoryhmä karsi viisi runsaasti ehdotettua ja toteuttamiskelpoista ehdotusta äänestyskierrokselle. Toimitusjohtaja Marina Erhola päätti toteuttaa äänestyksessä kaksi eniten ääniä kerännyttä ehdotusta: hankkeen lasten pistospelkojen ehkäisyyn sekä keskussairaalan kuntosalin remontin.

Lisäksi hän päätti toteuttaa erillisestä budjetista muutamien sähköpyörien hankinnan henkilökunnan käyttöön sekä pitkään toivotun lukollisen pyöräparkin rakentamisen keskussairaalan pyöräileville työntekijöille.