Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta pui tiistaina illalla periaatteita, joilla hoitoon pääsyä parannettaisiin hankkimalla kahden terveysaseman alueen asukkaille palveluja ostopalveluna.

Lautakunnalle esitetään, että Helsingissä alettaisiin valmistella kokeilua, jossa ulkopuolinen palveluntuottaja tuottaisi Kannelmäen ja Viiskulman terveysaseman asiakkaille terveysasemapalveluja.

Kannelmäkeä esitetään kokeiluun mukaan, koska terveysasemalle on ollut vaikeaa saada rekrytoitua riittävästi henkilöstöä. Kannelmäen terveysaseman nykyiset tilat ovat myös huonokuntoiset. Tämän vuoksi edellytetään, että valittu palveluntuottaja tuottaisi terveysasemapalveluja itse järjestämissään tiloissa.

Kannelmäen nykyinen henkilöstö siirtyisi vahvistukseksi muille Helsingin terveysasemille ja huonokuntoisista tiloista voitaisiin luopua.

Keskustaan puolestaan esitetään perustettavaksi kokeiluna toinen terveysasema Viiskulman rinnalle. Valittu palveluntuottaja tuottaisi terveysasemapalveluja omissa tiloissaan. Viiskulman terveysasema jatkaisi nykyisissä tiloissa nykyisellä henkilöstöllä.

Terveysasemapalvelujen hankkimisesta tehtäisiin neljän vuoden sopimus, joka mahdollistaisi lisäksi sen jälkeen vuoden mittaisen optiokauden käytön kaksi kertaa. Tehtävässä sopimuksessa varmistettaisiin mahdollisuus palauttaa terveysasemapalvelujen tuottaminen takaisin kaupungille sopimuskauden päätyttyä.

Lautakunnan jälkeen asiaa käsittelee kaupunginhallitus ja lopullisen päätöksen valmistelun käynnistämisestä tekee kaupunginvaltuusto.