Helsinki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus valmistelevat päivystyspalvelujensa yhdistämistä.

Helsingin kaupungin Haartmanin ja Malmin päivystykset, päivystys- ja valvontaosastot sekä päivystystä tukevat osastot on tarkoitus liittää Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Hyksiin.

Myös Helsingin suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys sisältyy integroitavaan kokonaisuuteen.

Suunnitelman mukaan maan suurin päivystyskokonaisuus aloittaa tammikuussa 2019.

Husissa integroitavista päivystyspalveluista ja sisätautien osastotoiminnoista vastaavat Hyks Akuutti, Hyks Lasten ja nuorten sairaudet sekä Hyks Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksiköt.

Viime vuonna voimaan tullut päivystysasetus edellyttää, että ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä.

Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. Helsingin alueella tähän on parempi mahdollisuus, kun päivystyspalvelut sijaitsevat samassa organisaatiossa.

Muutoksen tueksi käynnistetään helmikuussa lähijohdon ja henkilökunnan muutosvalmennus.