Helsingissä on ajoittain kamppailtu monille terveysasemille tutun ongelman kanssa: lääkärin vastaanotolle on kiireettömässä hoidossa jonoa.

Helsinki on ratkaissut ongelman sillä, että se on aloittanut lääkäripalvelujen ostamisen yksityisiltä toimijoilta.

Ostoilla halutaan tasoittaa ruuhkahuippuja ja sujuvoittaa helsinkiläisten pääsyä hoitoon.

Kyse on toistaiseksi kokeilusta. Helsinki haluaa testata mallia odotusaikojen kurissa pitämiseksi. Viime vuonna keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon Helsingin terveysasemilla oli 16 vuorokautta. Nyt tavoitteena on, että odotusaika on kaikilla terveysasemilla korkeintaan 10 vuorokautta.

– Haluamme taata kaikille helsinkiläisille hoitoon pääsyn kohtuullisessa ajassa, toteaa Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen tiedotteessa.

– Ostoilla parannetaan asiakkaiden näkökulmasta palvelujen saatavuutta. Ne tukevat myös henkilöstön jaksamista ruuhkahuippujen aikana.

Yksityisellä lääkäriasemalla asiakas saa saman palvelun kuin terveysasemallakin. Käynti on maksuton. Käynnin jälkeen asiakas jatkaa tutun terveysaseman asiakkaana.

Yksityisen lääkäriaseman palvelun valitseminen on vapaaehtoista. Palvelua tarjotaan asiakkaille, joiden kohdalla ei ole kysymys pitkäaikaisesta vaivaista tai sairaudesta.

Helmikuussa alkaneessa kokeilussa yksityistä lääkäripalvelua on tarjottu noin sadalle asiakkaalle viikossa.

Kokeilu kestää kesään asti ja koskettaa vain osaa terveysasemista.