Helsingin yliopisto aikoo perustaa maailman ensimmäisen kestävän farmasian professuurin. Tavoitteen taustalla on yliopiston lääketieteet ja farmasia -koulutusalan Lääketietokeskukselta saama 25 000 euron lahjoitus.

Lääketietokeskus on vuonna 1975 perustettu teknologia- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa lääkeinformaatio-, koulutus- ja tiedolla johtamisen palveluita lääkealan ja terveydenhuollon toimijoille.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat myös Lääketietokeskuksen tavoitteita, mistä esimerkkinä lääkkeiden suomenkielinen ympäristöluokitus, jonka Lääketietokeskus tuo Suomeen vielä tämän vuoden aikana.

”Haluamme auttaa lääke- ja terveydenhuollon ammattilaisia tekemään vastuullisia ja kestäviä päätöksiä tarjoamalla heille tietoa päätöksenteon tueksi. Siksi haluamme olla myös mukana tukemassa Helsingin yliopiston tärkeää työtä entistä kestävämmän maailman kehittämisessä”, sanoo CXO Essi Kariaho Lääketietokeskuksen tiedotteessa.

Helsingin yliopiston tavoitteena on perustaa maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri. Sen kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioiviksi.

Helsingin yliopistosta valmistuu vuosittain yli 200 farmasian ammattilaista, ja yliopistolla on näin ollen erittäin merkittävä rooli alan tulevaisuuden kehittämisessä ja vastuullisuusnäkökulmien huomioimisessa.

Professuuri antaa kestävän farmasian tutkimukselle ja opetukselle sen ansaitseman painoarvon kansainvälisestikin.