Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa käynnistyy syksyllä 2022 kansainvälinen Pharmaceutical research, development and safety -maisteriohjelma.

Kaksi vuotta kestävään, 120 opintopisteen laajuiseen ohjelmaan on varattu ensimmäisellä hakukierroksella 20 aloituspaikkaa.

Kansainvälisessä maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto farmaseuttisissa tieteissä. Tähän saakka maisteriopintoja farmasian tiedekunnassa on päässyt suorittamaan vain suomalaisella farmaseutin tutkinnolla.

”Helsingin yliopiston hakijapalvelut on saanut Suomen ulkopuolelta runsaasti kysymyksiä mahdollisuudesta opiskella farmasiaa Helsingin yliopistossa. Kansainvälisen maisteriohjelman myötä avaamme mahdollisuuden tutkintoon johtaviin opintoihin myös muiden alojen opiskelijoille”, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen tiedotteessa.

Opinto-ohjelmassa yhdistyvät kurssit lääkeaineiden löytämisestä ja farmakologiasta, lääkkeiden kehityksestä, lääkitysturvallisuudesta ja lääkehoidon vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintaan osallistuminen opintojen alkumetreiltä lähtien on kiinteä osa koulutusta.

Maisteriohjelman yhtenä tavoitteena on saada farmasia myös kansainvälisellä tasolla vastaamaan tehokkaammin maailmanlaajuiseen kestävyyshaasteeseen.

”Vihreä farmasia ja farmasian kestävä kehitys tulevat olemaan olennainen osa kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tätä tukee vahvasti myös farmasian kestävän kehityksen professuuri, jonka perustamista tiedekuntamme parhaillaan pohjustaa”, sanoo kansainvälisen maisteriohjelman johtaja Leena Hanski tiedotteessa.

Farmasian kansainvälisen maisteriohjelman haku alkaa 1.12.2021 ja päättyy 5.1.2022.