Aikuiskirurgiaan painottuvassa Husin Puistosairaalassa käynnistyy potilashoito maanantaina 25.10.2021. Sairaala sijaitsee Meilahden sairaala-alueella. Valmistelut potilastoiminnan aloittamiseksi ovat loppusuoralla.

Puistosairaala on entinen Lastenklinikka, jonka eteläpääty on täysin peruskorjattu uutta toimintaa varten. Peruskorjaus valmistui kesäkuussa.

Puistosairaalaan siirtyy lokakuussa erikoissairaanhoidon toimintoja muista Husin sairaaloista:

  • Töölön sairaalasta plastiikkakirurgia ja Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKEn polikliininen toiminta,
  • Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgiasta,
  • Kirurgisesta sairaalasta rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja oikomishoito,
  • Haartmanin sairaalasta suun perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys ja yleisanestesiahammashoito
  • Silmä-korvasairaalasta suu- ja leukakirurgian vuodeosasto ja leikkaustoiminta.
  • Meilahden tornisairaalasta kliinisen fysiologian yksikkö.

Kuvantamisyksikkö on toiminut Puistosairaalassa koko peruskorjauksen ajan, ja lokakuussa sen toiminta laajenee vastaamaan hammashoidon ja rintarauhaskirurgian kuvaustarpeisiin.

“Puistosairaalassa yhdistyy uudella tavalla moni aiemmin erillään ollut toiminto. Esimerkiksi Lyhytjälkihoitoisen kirurgian LYHKI-yksikkö kokoaa eri erikoisalojen lyhythoitoisen kirurgian potilaat yhden yksikön sisälle. Samoin vuodeosastot ovat eri erikoisalojen yhteisiä. Tätä suunnittelua on tehty hyvin tiiviinä yhteistyönä erikoisalojen ja eri ammattiryhmien kesken”, kertoo toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö, ylilääkäri Tuomo Meretoja tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan sairaalan sijainti tarjoaa monipuolisia yhteistyö- ja kohtaamismahdollisuuksia muiden Meilahden kampuksen toimijoiden kanssa.

”Muuttoa edeltävät viikot ovat kiireisiä. Puistosairaalan tiloja varustellaan, kalustetaan sekä tehdään muun muassa tietotekniikka- ja laiteasennuksia. Henkilökunta perehtyy ja tutustuu uuteen työympäristöön ja kouluttautuu uusiin toimintaprosesseihin”, Meretoja kertoo.

Ensimmäiset muuttokuormat kohti Puistosairaalaa lähtevät liikkeelle viikolla 42, ja kokonaisuudessaan eri yksiköiden muutot kestävät marraskuun alkuun. Muuttojen aikana potilastoimintaa on supistettu. Muutot voivat aiheuttaa jonkin verran ruuhkaa Töölön sairaalassa ja Kirurgisessa sairaalassa.