Minervasäätiön 20 000 euron Medix-palkinto on myönnetty tutkimukselle, joka selvitti, voidaanko ikääntyneen kudoksen toimintaa nuorentaa puuttumalla kantasolujen ja niiden naapurisolujen väliseen viestintään.

Palkinto myönnettiin Nature-lehdessä julkaistusta artikkelista Helsingin yliopiston tutkimusryhmälle, jota johtaa apulaisprofessori, Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja Pekka Katajisto.

Tutkimusryhmän löytämän mekanismin avulla voidaan tulevaisuudessa esimerkiksi helpottaa ikääntyneiden suolisto-ongelmia, vähentää syöpähoitojen sivuvaikutuksia ja nopeuttaa potilaiden toipumista.

Tutkimusprojektin päätutkija, tohtorikoulutettava Nalle Pentinmikko sanoo tiedotteessa, että ikääntyneiden ihmisten kudosten rappeutuminen on ollut tiedossa jo hyvän aikaa. Samoin on tiedetty sen johtuvan kantasolujen heikentyneestä toiminnasta.

– Tähänastiset tutkimukset ovat keskittyneet kantasolujen sisäisiin mekanismeihin ja pyrkineet selvittämään, mikä niissä menee pieleen. Meidän tutkimuksemme oli yksi ensimmäisistä, jossa katsottiin vanhojen kantasolujen ympäristöön. Yllätykseksemme huomasimme, että kantasolujen ja niiden naapurisolujen välinen vääränlainen viestintä heikentää kantasolujen toimintaa ja siten niiden kykyä uudistaa suolta vaurion jälkeen, Pentinmikko kertoo.

Kantasolu tarvitsee ympäristöstään Wnt-molekyylejä, jotka ohjaavat sen kykyä muodostaa uusia soluja. Kantasolujen naapurisolut, Panethin solut, voivat kuitenkin alkaa tuottaa Notum-nimistä entsyymiä, joka inaktivoi Wnt-molekyylejä. Seurauksena on häiriö kantasolun uusien solujen tuotannossa, mikä heikentää suolen palautumista vauriotilanteesta.

Notum on tunnettu jo ennestään, mutta sitä ei ole tähän mennessä osattu kytkeä kantasolubiologiaan.

Mekanismin löytyminen mahdollistaa solujen väliseen vääränlaiseen viestinvaihtoon puuttumisen, sillä Notumin toiminta voidaan estää joko lääkeaineilla tai geenieditoinnilla.

– Tutkimuksen loppuvaiheessa löytyi lääkemolekyyli, joka saattaa olla lähtökohta tulevalle lääkehoidolle. Lääkemolekyylin kehittänyt amerikkalainen tutkimusryhmä oli selvittänyt sen estävän Notumin toimintaa, mutta heillä ei ollut käsitystä, mihin tarkoitukseen tällaista lääkemoduulia voisi käyttää, Nalle Pentinmikko kertoo.

Pekka Katajisto visioi, että ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua voisi olla olemassa hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, joiden avulla ikääntyneen potilaan kantasoluja pystytään nuorentamaan niin, että vaurioituneen kudoksen uusiutumiskyky voidaan palauttaa lähes nuoren kudoksen tasolle.

– Tällä tulee olemaan suuri merkitys esimerkiksi syöpähoidoissa, sillä tyypillisimmät hoitokeinot aiheuttavat usein vakavia vaurioita myös terveelle kudokselle. Nämä hoidon sivuvaikutukset voivat olla vanhoille potilaille niin vakavia, että hoidosta päätetään luopua riskien vuoksi kokonaan, Katajisto sanoo tiedotteessa.

Nyt löydetyn mekanismin avulla ei siis voida estää tai parantaa sairauksia, mutta sen avulla voidaan tulevaisuudessa nopeuttaa toipumista tietyistä sairauksista ja hoitojen sivuvaikutuksista. Tutkimusryhmä on jo käynnistänyt tutkimuksen, jonka avulla pyritään selvittämään Notumin roolia myös suolistosyövän syntymisessä.

Minervasäätiön Medix-palkinto jaettiin tänä vuonna 33. kerran.