Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä ja osin kumoamisesta.

Taustalla on se, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjannut lievemmälle epidemiatasolle palaamisesta.

Taso on kolmiportainen ja jakautuu perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Pääkaupunkiseutu on nyt keskitasolla eli epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan, aluehallintoviraston tiedotteessa todetaan.

Pääkaupunkiseutu kertoi eilen omalta osaltaan koronarajoitusten purkamisen aloittamisesta. Nyt samasta kertoo aluehallintovirasto.

Lisäksi ravintoloiden koronarajoitusten keventämisestä Uudellamaalla odotetaan päätöstä tänään. Ravintolarajoitukset ovat esillä valtioneuvoston ylimääräisessä istunnossa aamupäivällä.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu klo 7–22 ja ravintolat saavat olla avoinna klo 5–23. Tällä hetkellä Uudellamaalla ovat voimassa leviämisvaiheen ravintolarajoitukset, eli ruokaravintolat saavat olla auki kello 21:een ja muut ravintolat kello 19:ään niin, että pilkku tulee tuntia ennen sulkemisaikaa.

Koska epidemiatilanne on parantunut pääkaupunkiseudulla, Keravalla ja Keski-Uudenmaan kunnissa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä, jolla kokoontumisrajoituksia lievennetään.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Keravalla ja Keski-Uudellamaalla on voimassa tiukat kokoontumisrajoitukset, joiden mukaan sisätiloissa voi kokoontua enintään kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, jos osallistujat tai yleisö voidaan jakaa ulkona erillisiin lohkoihin.

Osa Uudestamaasta palaa jo epidemian perustasolle, mikä tarkoittaa kokoontumisrajoitusten kumoamista.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on todennut, että Itä-Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia on palattu epidemian perustasolle. Näillä alueilla on tällä hetkellä voimassa kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoitukset.

Perustasolle palanneiden alueiden osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto alkaa valmistella päätöstä kokoontumisrajoitusten kumoamisesta.

– Jos epidemiatilanne heikkenee paikallisesti, kunnat voivat tarvittaessa määrätä alueilleen tiukempia kokoontumisrajoituksia, avi toteaa.

Aluehallintoviraston päätökset on tarkoitus julkaista ensi maanantaina 14.6. ja ne tulisivat voimaan tiistaina 15.6.2021. Aluehallintovirasto tiedottaa päätösten julkaisusta maanantaina.

Kiihtymisvaiheeseen palaavien pääkaupunkiseudun, Keravan ja Keski-Uudenmaan osalta valmisteltava päätös noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta. STM on suositellut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kiihtymisvaiheeseen.

Näin STM ohjeistaa:

– Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

– Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa fyysistä kontaktia tai asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan.

– Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

– Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

– Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.