Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan vs. osastonylilääkäri Helena Liira kuvailee tekevänsä työtään innostuneella otteella. Hän on vetänyt puoli vuotta toiminnassa ollutta klinikkaa, joka on toistaiseksi ainoa Suomessa. Tämä ponnistelu toi hänelle kakkossijan Mediuutisten terveysalan sadan vaikuttajan listalla.

Potilaita poliklinikalle olisi tulossa paljon enemmän kuin pystytään ottamaan vastaan, koska aiemmin toiminnallisista häiriöistä kärsivien hoitoon ei ole ollut omaa yksikköä.

Harkinnassa on oma ryhmä väsyneille ja neurologisista oireista kärsiville.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan noin kymmenellä prosentilla erikoissairaanhoidossa olevista potilaista on oireilua, jonka voi lukea toiminnalliseksi häiriöksi.

Potilailla voi olla voimakkaita oireita, vaikka heiltä ei tutkimuksissa löydy hoidettavaa somaattista sairautta. Tähän ongelmakenttään haetaan ratkaisuja poliklinikalla.

Husin toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla keskitytään erikoissairaanhoidossa pitkään kiertäneisiin haastavimpiin potilastapauksiin hyödyntämällä toiminnallisten häiriöiden hoidon uusinta tutkimustietoa.

– Yritämme valita ne potilaat, jotka hyötyvät hoidoista eniten, kaikkia lähetteitä emme pysty ottamaan vastan.

Liiran mukaan poliklinikalla on hyvä tiimi. Siellä on yksi lääkärin vakanssi, joka on jaettu neljän erikoislääkärin kesken: osa-aikaiset kaksi psykologia ja kaksi sosiaalityöntekijää sekä sairaanhoitaja. Tiimi saa tukea myös muualta Husista.

– Husissa on paljon lääkäreitä, jotka ovat kiinnostuneita toiminnallisista häiriöistä. Poliklinikan ohjausryhmään kuuluu yli 30 ammattilaista.

Toiminnalliset häiriöt koskettavat lähes kaikkia erikoisaloja, eniten kuitenkin neurologiaa, psykiatriaa ja gastroenterologiaa.

Husin toiminnallisten häiriöiden poliklinikalle tullaan lähetteellä Husin erva-alueelta.

– Keskeistä on, että potilaalla on toiminnallinen häiriö, jota voidaan kuntouttaa. Osalla potilaistamme on somaattinen sairaus ja sen lisäksi myös toiminnallinen häiriö.

– Moni potilas hyötyy jo siitä, että tulee kuulluksi ja saa tietoa toiminnallisista häiriöistä, keskushermoston herkistymisestä, ja miten siihen voi saada helpotusta.

Poliklinikan psykologit ovat aloittaneet ryhmän, johon on otettu mukaan erilaisia toiminnallisen häiriön potilaita. Ryhmässä käytetään muun muassa kognitiivisen terapian ja hyväksymisomistautumisterapian työotteita.

– Opetamme potilaille harjoitteita, joiden avulla pyrimme saamaan oireita hallintaan. Yksi tyypillinen toiminnallisen häiriön oire on hyperventilointi, joten näitä potilaita hengityksen harjoittaminenkin auttaa. Ryhmässä on mukana psykofyysinen fysioterapeutti.

Liiran mukaan ryhmäinterventioita kehitetään, ja harkinnassa on esimerkiksi oma ryhmä väsyneille ja neurologisista oireista kärsiville.

Myös Kela on ryhtynyt toimiin toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämiseksi. Kelalla alkaa ensi vuonna kokeilu, jossa kehitetään uusia kuntoutusmuotoja yhteistyössä kokeiluun valittavien kuntoutuksen palveluntuottajien kanssa.

Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka konsultoi myös perusterveydenhuollon lääkäreitä.

– Toiminnallisten häiriöiden kuntoutusmenetelmät ovat olleet kehittymättömiä, mutta nyt niissä on edetty harppauksin. Kollegat ovat olleet tyytyväisiä, että näillekin potilaille löytyy ratkaisu ongelmiin.

Kun potilaasta ei pitkienkään tutkimusten jälkeen löydy mitään, tilanne on kuormittava sekä lääkärille että potilaalle.

Tutkimuskierteen loppumisella saadaan aikaan myös kustannussäästöjä.

Liiran mielestä hoidon jatkuminen perusterveydenhuollossa on välttämätöntä. Hänen mukaansa hoidon jatkuvuus ja omalääkärin saaminen näille potilaille olisi ensiarvoisen tärkeää.

– Usein toiminnallisten häiriöiden hoitaminen vaatii aikaa, ja sitä varten tarvitaan sitkeitä yleislääkäreitä.

Toiminnallisen häiriöiden poliklinikoita on tulossa Turkuun, Tampereelle ja Ouluun.

Parhaillaan perustetaan myös maanlaajuista terveydenhuollon ammattilaisten verkostoa, jonka tarkoituksena on koordinoida toiminnallisten häiriöiden hoitoa.

Liiran mukaan on tärkeää, että klinikoissa työskentelevät lääkärit verkostoituvat ja jakavat tietojaan.

Juttua on täsmennetty 12.12.kello 16.05. Muutettu lause: Kelalla alkaa ensi vuonna kokeilu, jossa kehitetään uusia kuntoutusmuotoja yhteistyössä kokeiluun valittavien kuntoutuksen palveluntuottajien kanssa.