Suomen farmaseuttinen yhdistys myönsi tämänvuotisen Albert Wuokon palkinnon professori Heikki Ruskoaholle. Hän toimii farmakologian ja lääkekehityksen professorina Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa.

Palkinto myönnettiin Ruskoaholle esimerkillisestä poikkitieteellistä työstä Suomen farmasian kehittämiseksi. Hänen oma tutkimuskenttänsä liittyy sydän- ja verisuonitauteihin. Hän aloitti uransa verenpainetaudin tutkimisella ja siirtyi myöhemmin sydäninfarktitutkimuksen pariin. Tällä hetkellä Ruskoaho keskittyy muun muassa siihen, miten ja millaisilla lääkeaineilla pystyttäisiin korjaamaan infarktin jälkeisiä muutoksia.

Ruskoaholla on ollut keskeinen merkitys farmakologian tieteenalan kehittymiselle Suomessa. Hänen ohjauksessaan on valmisteltu yli 40 väitöskirjaa. Hän on julkaissut yhteensä lähes 400 erityyppistä tieteellistä julkaisua, joihin on viitattu yli 10 000 kertaa. Hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä.

Albert Wuokon palkinto on merkittävin farmasian alalla jaettavista tunnustuksista Suomessa.