Vuosittain hedelmöityshoitoja aloitetaan noin 13 000‒14 000, ja 17–18 prosenttia hoidoista johtaa lapsen syntymään. Aloitettujen hedelmöityshoitojen määrä väheni hieman vuosina 2016 ja 2017. Vaikka hoitojen määrissä on tapahtunut vuosikohtaisia muutoksia, on hoitojen kokonaismäärä pysynyt melko vakaana viimeisen vuosikymmenen ajan. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista.

Vuoden 2016 tietojen ja vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan omilla sukusoluilla tehtyjen koeputkihedelmöityshoitojen lukumäärä nousi, ja omilla sukusoluilla tehtyjen inseminaatiohoitojen määrä laski.

Vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan julkisen terveydenhuollon osuus kaikista hedelmöityshoidoista oli yli 50 prosenttia, mikä oli ensimmäistä kertaa yli puolet aloitetuista hoidoista 2000-luvulla. Luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista julkisen terveydenhuollon osuus kuitenkin väheni 2,6 prosenttiyksikköä, ja oli vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan vain 1,2 prosenttia.

Vuoden 2016 kaikista hedelmöityshoidoista 18,2 prosenttia eteni elävän lapsen syntymään, mikä oli sama osuus kuin edellisenä vuotena. Hoidoista syntyi 2 442 lasta, mikä on arviolta 6,5 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista.

Vuonna 2016 aloitettiin hieman alle 14 000 hedelmöityshoitoa, mikä oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Hoidoista noin 9 900 oli koeputki- ja mikrohedelmöityshoitoja tai niihin liittyviä pakastetun alkion siirtoja, ja hieman runsaat 4 000 inseminaatiohoitoja. Koeputkihedelmöityshoitojen osuus hedelmöityshoitojen kokonaismäärästä oli 70,1 % vuonna 2016 ja 74,5 % vuonna 2017. Inseminaatiohoitojen osuus pieneni, ja on noin 25,5 % kaikista hoidoista. Lukumääräisesti koeputkihedelmöityshoitojen määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana, ja inseminaatiohoitojen määrä on laskenut.

Julkisen terveydenhuollon osuus kaikista aloitetuista hedelmöityshoidoista on viime vuosina kasvanut. Osuus laski merkittävästi 1990-luvun aikana uusien yksityisten klinikoiden aloittaessa toimintansa, mutta kääntyi 2000-luvulla nousuun.

Vuosituhannen alussa noin 30 prosenttia hedelmöityshoidoista tehtiin julkisessa terveydenhuollossa. Vuonna 2016 osuus oli 46,1 prosenttia, ja ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 vastaava osuus oli 50,9 prosenttia.