Hätäkeskusten johtajat vaativat koko laitoksen esimiehen eroa, kertoo Helsingin Sanomat. 14 hätäkeskusjohtajaa kirjelmöi sisäministeri Kari Rajamäelle. Heidän mukaansa hätäkeskusten kriisi ei ratkea ennen kuin hätäkeskusyksikön johdossa tapahtuu muutoksia.

Hätäkeskusten toiminnassa on ollut ongelmia erityisesti Helsingissä. Henkilökunta vaihtuu tiuhaan ja hätäpuheluihin vastaaminen kestää kauan.

Hätäkeskusten johtajat pitävät ongelmien syynä koko hätäkeskuslaitoksen johtajan Jyrki Landstedtin heikkoa johtamistapaa ja henkilöstöpolitiikka.

Helsingin Sanomien mukaan kirjeessä todetaan, että hätäkeskusten ja Porissa toimivan keskusyksikön välillä on "voimakas vastakkainasettelu ja syvä epäluottamus, mikä ilmenee epäasiallisena kontrollina, rajoituksina tai suoranaisina uhkauksina".

Laitoksen johtaja ratkaisee kirjeen mukaan mielellään yksityiskohtaisia asioita ja siirtää epämiellyttävät asiat hätäkeskusten ratkaistavaksi.

"Ellei pikaisia muutoksia tapahdu, on koko hätäkeskusuudistus, hätäkeskusten toimintakyky ja kansalaisten perusturvallisuus vakavassa vaarassa", kirjeessä todetaan.