Yhteensä 11 merkittävässä asemassa olevaa lääkäriä eri puolilta Suomea on allekirjoittanut julkilausuman, jonka mukaan ”perusterveydenhuollon hoitovelka kaataa terveydenhuollon”.

Julkilausuman allekirjoittajat ovat Valtimotautien ehkäisyn laatuverkossa olevien jäsenyhteisöjen johtajia. 12 allekirjoittajasta 11 on lääkäreitä.

Kirjoittajat peräänkuuluttavat päättäjiltä kansallista suunnitelmaa, miten perusterveydenhuollon hoitovelka saataisiin nopeasti maksettua, jotta se ei kaada koko terveydenhuollon toimintaa.

”Sairaudet todetaan ja tarvittavat hoidot käynnistyvät myöhässä”, lausumassa sanotaan.

Lue julkilausuma kokonaisuudessaan:

”Perusterveydenhuollon hoitovelka kaataa terveydenhuollon

Koronapandemia on työllistänyt terveyskeskuksia valtavasti. Potilaiden testaus, hoito-ohjeiden antaminen sairastuneille, heidän terveydentilansa seuranta, tartuntaketjujen jäljitys ja rokotukset on hoidettu pääasiassa terveyskeskusten hoitajien toimesta. Hoitajia on jouduttu siirtämään pandemiatehtäviin kansantauteja sairastavien hoidosta, neuvoloista sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta. Heidän normaalityönsä on jäänyt suurelta osin hoitamatta.

Paikkakunnilla, missä tautitapauksia on ollut keskimääräistä enemmän, valtava työmäärä siihen liittyvine pelkoineen on johtanut hoitajien irtisanoutumisiin ja vaikeuttanut rekrytointia. Näiden seurauksena työpaine on kasvanut entisestään. Terveyskeskusten katastrofaaliseen tilaan ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Päinvastoin johtavia viranhaltijoita on työllistetty SOTE -uudistuksen valmistelussa.

Kansantauteja sairastavien kontrollit ovat osin tekemättä ja niitä on siirretty tulevaisuuteen. Ennalta ehkäisevä työ on tekemättä. Sairaudet todetaan ja tarvittavat hoidot käynnistyvät myöhässä. Päivystykset ovat ylikuormittuneet, koska potilaat eivät pääse normaaleille kontrollikäynneille. Perusterveydenhuollossa on pitkään työskennelty liian pienellä henkilökunnalla. Koronapandemia on paljastanut terveyskeskusten aliresursoinnin kaikille. Hoitotakuu tulee pahentamaan tilannetta, jos ei ensin saada resursseja kuntoon.

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostossa on huolestuneena seurattu kehitystä. Laatuverkosto on terveyskeskusten yhteenliittymä, missä pyritään pitkäaikaissairauksien hyvään hoitoon. Pitkällä aikavälillä tullaan maksamaan laskua muun muassa diabeteksen ja kohonneen verenpaineen huonon hoidon komplikaatioista.

Riittämättömät hoitokontrollit johtavat hoidon jatkumiseen entisellään vaikka tarvittaisiin hoitoa korjaavia toimenpiteitä. Komplikaatioiden hoito kuormittaa myös erikoissairaanhoitoa.

Tartuntamäärät ovat taas nousussa. Testaaminen, jäljittäminen ja rokottaminen tulevat jatkumaan vielä pitkään. Tarvitaan lisää resursseja näihin tehtäviin.

Me Valtimotautien ehkäisyn laatuverkossa olevien jäsenyhteisöjen johtajat vetoamme päättäjiin, että tehdään kansallinen suunnitelma, miten perusterveydenhuollon hoitovelka saataisiin nopeasti maksettua, jotta se ei kaada koko terveydenhuollon toimintaa.

Veli-Matti Leinonen

johtava ylilääkäri, Härkätien terveyskeskus

Pia Hakio

johtava lääkäri, Inkoon terveyskeskus

Nora Hagelberg

johtava lääkäri, Paimion-Sauvon terveyskeskus

Kenneth Wilson

vt. ylilääkäri, Paraisten terveyskeskus

Harri Makkonen

johtava ylilääkäri, Pieksämäen terveyskeskus

Pia-Maria Sjöström

vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, Pietarsaaren sos. ja terv. virasto

Kaisa Kuusela

palvelualuepäällikkö, Rovaniemen terveyskeskus

Sakari Ritala

johtava ylilääkäri, perusturvaliikelaitos Saarikka

Katri Hollmén

johtava lääkäri, Siilinjärven terveyskeskus

Anna Peitola

johtava lääkäri, Sipoon terveyskeskus

Pia Lahtinen

johtava ylilääkäri, Uudenkaupungin terveyskeskus

Klas Winell

laatuverkostokoordinaattori, Conmedic”