Harvinaisen synnynnäisen sappitieatresian hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi sen jälkeen, kun sairauden hoito keskitettiin Hyksin Lastenklinikalle.

Näin Hus tiedottaa yli 10 vuoden seurantaan perustuvan uuden tutkimuksen tuloksista.

Sappitieatresia eli sappiteiden puutos todetaan Suomessa vuosittain keskimäärin neljällä lapsella. Vuonna 2005 sosiaali- ja terveysministeriö päätti hoidon keskittämisestä Lastenklinikalle.

Sappitieatresia on yleisin syy lasten maksansiirtoihin. Husin mukaan keskittämisen jälkeen potilaiden maksansiirron tarve on kuitenkin selvästi lykkääntynyt.

Seurantatutkimuksessa havaittiin, että Kasai-leikkaus onnistuu 80 prosentilla potilaista ja heistä 70 prosenttia selviytyi omalla maksalla viisi vuotta.

Viisivuotiskuolleisuus laski yhteen viidesosaan aiemmasta.

– Hoitotulosten merkittävä paraneminen selittyy lisääntyneellä potilasmäärällä, joka on mahdollistanut diagnostiikan, kirurgisen hoidon ja lääkehoidon standardoimisen, sanoo osastonylilääkäri Mikko Pakarinen tiedotteessa.

Kasai-leikkaus tehdään jokaiselle sappitieatresiapotilaalle viipymättä. Leikkauksessa tuhoutuneet maksan ulkoiset sappitiet poistetaan kokonaan. Tilalle rakennetaan suolesta uusi sappitie.

Husin mukaan Lastenklinikan hoitotulokset ovat myös selvästi paremmat kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa aiemmin julkaistut.

Hoidon onnistumismahdollisuuksia Lastenklinikalla lisäsi varhainen leikkausikä sekä maksan histologisten tulehdusmuutosten toteaminen merkkinä taudin varhaisesta vaiheesta.