Tsoledronihappohoito vähentää selkäkipua ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä Modic-muutoksiin liittyvässä selkäkivussa, selvisi tuoreessa Oulun yliopiston väitöstutkimuksessa.

Tsoledronihappo vähensi alaselkäkipua kuukauden kohdalla infuusion jälkeen ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä vuoden seurannassa.

Väitöstutkimus toteutettiin satunnaistettuna kaksoissokkotutkimuksena, jossa verrattiin laskimonsisäisesti annosteltua 5 milligramman tsoledronihappoa keittosuolaan Modic-muutoksiin liittyvässä alaselkäkivussa.

Hoitojen vaikutusta arvioitiin alaselkäkivun voimakkuuteen ja siitä aiheutuvaan haittaan, Modic-muutosten tyyppiin ja kokoon magneettikuvauksessa sekä inflammaation ja luun aineenvaihdunnan seerumimarkkereihin.

Väitöstutkimus. Tutkimuksen teki lääketieteen lisensiaatti Katri Koivisto.

Magneettikuvissa havaittiin Modic tyypin 1 muuntumista tyypin 2 suuntaan ja Modic tyypin 1 koon pienentymistä tsoledronihapporyhmässä, mutta nämä tulokset eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä. Vuoden kohdalla kemokiini IP-10:n pitoisuus oli noussut tsoledronihapporyhmässä ja pienentynyt lumeryhmässä, kun taas luun aineenvaihdunnan markkerien AFOS:n ja iPINP:n pitoisuudet olivat laskeneet tsoledronihapporyhmässä.

”Tutkimuksemme osoitti, että osteoporoosilääkkeenäkin käytetty tsoledronihappo on lupaava lääkehoito Modic-muutoksiin liittyvässä selkäkivussa. Lisää tutkimuksia tarvitaan kuitenkin suuremmilla aineistoilla. Väitöstutkimuksen tulokset antavat myös lisätietoa Modic-muutosten muuntumisesta tyypistä toiseen ja niiden yhteydestä seerumimarkkereihin”, Oulun yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Modic-muutokset ovat magneettikuvauksella havaittavia selkärangan välilevyrappeumaan liittyviä luuydinmuutoksia. Niistä etenkin tyypin 1 muutokset ovat yhteydessä selkäkipuun. Modic-muutoksiin liittyvään selkäkipuun ei ole täsmälääkettä.

Laskimonsisäisesti annosteltava bisfosfonaatti, tsoledronihappo, voi teoriassa lievittää selkäkipua, koska bisfosfonaattien on todettu pienentävän luuydinmuutosten kokoa ja lievittävän oireita polvinivelrikossa.

LUE SEURAAVAKSI: