Hampaiden kemiallinen kuluminen on yleistä suomalaisilla aikuisilla, erityisesti miehillä.

Lähes puolella tutkituista 44-46-vuotiaista suomalaisista aikuisista oli erosiivista kulumista, joka vaatisi vähintään ennaltaehkäiseviä toimia.

Kemiallista kulumista voi aiheuttaa mikä tahansa hapan aines päästessään kosketuksiin hammaskiilteen tai hammasluun kanssa.

Miehillä riski erosiiviselle kulumiselle oli yli kaksinkertainen naisiin verrattuna. Lisäksi niillä tutkituilla, joilla oli paljon korjaavan hoidon tarvetta reikiintymisen vuoksi, oli lähes kolminkertainen riski eroosiomuutosten löytymiselle hampaista.

Tämä kävi ilmi hammaslääketieteen lisensiaatti Viivi Alaraudanjoen väitöstutkimuksesta.

Erityisesti päivittäiset närästysoireet ja vähäinen syljeneritys olivat vakavan erosiivisen kulumisen riskitekijöitä.

Uutena löydöksenä havaittiin myös pitkäkestoisen, mutta matala-annoksisen alkoholin käytön olevan yhteydessä erosiiviseen kulumiseen pitkällä aikavälillä.

Lisäksi kartoitettaessa yksilöiden geeniperimää havaittiin, että alttius erosiiviselle kulumiselle saattaa osin selittyä emäspareista koostuvien geenien yksittäisillä emäsparin vaihdoksilla.

Tutkimusta varten kutsuttiin suun terveystarkastukseen 3 181 henkilöä Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortista vuosina 2012–2013. Kutsutuista 1 962 osallistui tutkimukseen. Kliinistä tutkimusta täydensivät vuosina 1997–1998 ja 2012–2013 tehdyt postikyselyt, verinäytteet ja hampaiston 3D-mallit.

Alaraudanjoki väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 19.1.2018.