Hammaslääkäriliitto haluaa, että alihankinnan osuutta ostotuotannosta ei rajata sote-lainsäädännössä, liitto tiedotti keskiviikkona.

– Hammaslääkäriliitto on vaatinut alihankintaa koskevan rajauksen poistamista järjestämislakiluonnoksesta, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa tiedotteessa.

Palvelujen järjestäjän on lain mukaan kyettävä turvaamaan sote-palvelujen riittävä saatavuus alueen asukkaille.

– Perustuslakivaliokunta ei edellytä, että julkisyhteisöt itse jatkossa huolehtivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Perustuslaki ei myöskään määritä tarkkoja rajoja oman tuotannon määrälle tai toteuttamisen tavoille, liitto huomauttaa.

Hyvinvointialueen tulisi Hammaslääkäriliiton mielestä jatkossa saada mahdollisimman pitkälle päättää sopivasta tuotannon tavasta ja määrästä alueelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Liitto pitää palveluseteliä yhtenä hyvänä ratkaisuna.

– Palvelusetelilainsäädäntö olisi syytä uudistaa sote-uudistuksen mukana, tiedotteessa linjataan.

Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmän aliresursointi ja töiden epätasainen jakautuminen julkisen ja yksityisen sektorin kesken on Hammaslääkäriliiton mukaan jo pitkään ollut ongelma.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee saada vihdoin maaliin, jotta sote-palveluita ja suun terveydenhuoltoa sen osana päästään kehittämään. Perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta uudistuksen etenemiseen on nyt mahdollisuus. Jatkovalmistelussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee korjata suun terveydenhuoltoa koskevat ongelmakohdat, Virtomaa sanoo.

Joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää liiton mukaan suun terveydenhuollon palveluita. Aikuisväestöstä noin puolet saa hoitoa terveyskeskuksissa ja puolet yksityisvastaanotoilla. Terveyskeskukset vastaavat vuosittain noin miljoonan lapsen ja nuoren suun terveydenhuollosta.

– Hoidon saatavuus ja riittävän nopea hoitoon pääsy edellyttävät, että koko hammaslääkärikunnan työpanos julkisella ja yksityisellä puolella saadaan jatkossa täysimääräisesti käyttöön, Virtomaa sanoo.

Hallituksen lakiesityksessä erikoissairaanhoitoon pääsyä koskeva arviointi kuuluisi virkahammaslääkärien vastuulle. Perustuslakivaliokunnalle kävisi hallituksen esitystä väljempi toimintamalli hoidon tarpeen arvioinnissa. Sitä Hammaslääkäriliitto kannattaa.

– Perustuslakivaliokunta toteaa myös, että hoitoratkaisujen tekemisessä ei ole kyse valituskelpoisesta hallintopäätöksestä, vaan ensisijaisesti lääketieteellisestä arviosta. Hammaslääkäriliitto toivoo tässäkin asiassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekevän tärkeät muutokset, liitto linjaa.

LUE MYÖS: