Hammaslääkäriliitto väläyttää hammashoidon Kela-korvausten väliaikaista nostamista yhdeksi keinoksi parantaa suomalaisten hoitoon pääsyä.

Hammaslääkäriliiton valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroos toteaa liiton tiedotteessa, että yksityinen sektori tuottaa aikuisten suun terveydenhuollon peruspalveluista lähes puolet. Samaan aikaan terveyskeskuksissa on vaikeuksia vastata kaikkeen hoitokysyntään.

Suomalaisten suissa on edelleen runsaasti eriasteisia hoitamattomia sairauksia. Väestön ikääntyminen kasvattaa hoidontarvetta edelleen.

– Nopea hoitoon pääsy, hoidon toteutus kohtuuajassa sekä riittävä julkinen tuki asiakasmaksujen pitämiseksi kohtuullisella tasolla turvaavat hoidon yhdenvertaista saatavuutta.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu uuden hallituksen aikana, joten nopeaa apua suuresta terveydenhuollon järjestelmämuutoksesta ei hammashoidon palvelutarpeeseen ole tulossa.

Kela-korvausten väliaikainen nosto tarkoittaisi korkeampia korvauksia siirtymäaikana.

Vuosittain noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää suun terveydenhuollon palveluita. FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen mukaan suunterveytensä hyväksi kokevien osuus on kuitenkin pienentynyt. Entistä useampi kokee jäävänsä vaille tarpeellisina pitämiään suun terveydenhuoltopalveluja joko asiakasmaksujen tai hintojen vuoksi.

– Suunterveys on tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia, joten suun hoitamattomuudella on kauaskantoiset seuraukset. Hammas- ja suusairauksilla on tutkitusti yhteyksiä myös moniin yleisiin kansansairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Sirpa Tilander sanoo tiedotteessa.