Päijät-Soten alueella suunterveydenhuollon ammattilaiset alkavat kysellä vastaanotolle tulevilta potilailtaan näiden alkoholinkäytöstä.

Kolme kysymystä juomisen useudesta ja annosmääristä voi tulla hammaslääkärikäynnillä vastaan marraskuun alusta lähtien. Tämä Audit-C-kysely löytyy sähköisestä esitietolomakkeesta, jonka hoidettavat täyttävät ennen tuloaan vastaanotolle.

Jo aikaisemmin Päijät-Sotessa on udeltu asiakkaiden suhdetta alkoholiin muun muassa sote-keskusten ja Akuutti24:n vastaanotoillla sekä sairaala vuodeosastoilla. Näin on toimittu vuodesta 2019.

Päijät-Sote tarjoaa tukea alkoholin riskikäyttäjille

Alkoholin käytöstä puhuminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, Päijät-Sote perustelee tiedotteessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen velvollisuutena on tarjota lyhytneuvontaa ja tarvittavaa tukea heille, joiden riskikäyttö kyselyssä tulee esille.

Alkoholin riskikäyttö oli Päijät-Soten alueella vuonna 2020 yleistä työikäisten eli 20–64-vuotiaiden keskuudessa.. Miehistä liikaa alkoholia käytti 39 prosenttia ja naisista 26 prosenttia.

Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja riskikäyttöön puuttuminen on kustannustehokas tapa tehdä ehkäisevää päihdetyötä.

Päijät-Sotessa tehtiin yhteensä noin 11 500 kyselyä alkoholin käytöstä vuonna 2020. Enemmän kuin joka toinen riskikäyttäjä sai neuvontaa tilanteeseensa. Arvion mukaan joka kymmenes heistä muuttaa alkoholin käyttötapaansa neuvonnan jälkeen.

Verkossa voi tehdä Audit-testin itsekin

Alkoholin käytön riskiään voi kartoittaa myös itse. Verkossa voi tehdä esimerkiksi tällaisen Audit-testin: https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/alkoholin-kayton-riskit-audit

Terveydenhuollossa laajalti käytössä olevassa, hyvää tarkoittavassa kyselyssä asiakkaiden alkoholinkäytöstä näyttää olevan vielä kehittämisenkin varaa.

Se käy ilmi turkulaismiehen lokakuun alkupuolella aiheeseen liittyvästä postauksesta Twitterissä:

Lue lisää päihteistä: