Hallitus on saanut valmiiksi hoitotakuuta koskevan esityksen, joka lähtee lausuntokierrokselle. Hallituspuolueiden edustajat ovat keskiviikkona laajalti iloinneet hallituksen keskeisen hankkeen etenemisestä.

Esityksen tavoitteena on tiukentaa terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Hoitotakuun kiristys on varsin kunnianhimoinen, ja hallituksen hanketta onkin epäilty. Esimerkiksi Kuntaliitto on tuonut esiin, että alalla on jo nyt työvoimapula. Mistä saadaan tarvittavat lisätekijät?

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Määräaika lasketaan hoidon tarpeen arviosta lähtien.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Hoitotakuu avosairaanhoidossa koskisi hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta.

Hoidon tarpeen arviointi olisi tehtävä aiemman kolmen vuorokauden sijaan nopeammin, eli saman yhteydenoton tai päivän aikana. Arvion hoidontarpeesta tekisi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Suun terveydenhuollossa arvion voisi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse, on sen hankittava palvelut muilta palveluntuottajilta.

”Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa.”

Esityksen mukaan ne palvelut, joita ei koske seitsemän vuorokauden määräaika, tulee järjestää potilaan palveluiden tarve huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, korkeintaan kolmessa kuukaudessa taikka hoitosuunnitelman mukaisesti.

Hoitotakuun tiukennuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023. Lisäksi tarkennettaisiin säännöksiä hoitotakuun kuulumisesta opiskeluterveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon sairaanhoitopalveluihin. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia.

Hallituksen esitys on lausunnolla 17.11.2021-4.1.2022.

”Tavoitteena on saada lausuntokierroksen avulla myös ajantasaista tietoa hoitoon pääsyn tilanteesta ja hoitotakuun toimeenpanon vaatimista resursseista alueilla”, hallitus kertoo.