Määräaikaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen lisärahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun eli vuodella pidempään kuin aiemmin on sovittu.

Hallitus antoi siitä esityksen eduskunnalle tänään.

Laki varmistaisi työterveyshuollon erikoislääkäritutkintojen määrän säilymisen nykyisellä tasolla, noin viidessäkymmenessä vuosittain.

Taustalla on sote-uudistuksen aikataulun venyminen.

Esitys ei lisäisi kustannuksia nykyisestä.

Valtio maksaa Työterveyslaitokselle erikoistuvien työterveyslääkärien koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Työterveyslaitos kanavoi rahoja koulutukseen osallistuville yliopistoille, yliopistojen hyväksymille erikoislääkärikoulutusta antaville yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille.