Hallitus perustaa koronatoimien yhteensovittamiseen uuden koronaministerityöryhmän.

Valtioneuvosto asettaa lähiaikoina ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on koronatoimenpiteiden poikkihallinnollinen yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon varmistaminen.

”Ministerityöryhmässä käsitellään hallituksen valmisteluelimenä poliittisia linjavalintoja ja kannanmäärittelyjä sekä asioiden valmistelua, jotka ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai sellaiset asianomaisessa ministeriössä ratkaistavat asiat, jotka ovat luonteeltaan poikkihallinnollisia”, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Hallitus kertoi myöhään illalla uusista koronarajoituksista, joista aiheutuviin menetyksiin kertoo reagoivansa.

”Hallitus varautuu suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla. Jatkovalmistelussa linjataan pikaisesti korvausten toteuttamistavasta erityisesti yritysten kustannustukilainsäädännön (sulkemiskorvaus, rajattu kustannustuki), työttömyysturvan sekä tapahtumien (mukaan lukien kulttuuri ja urheilu) peruuntumisen osalta. Lisäksi jatketaan koronatilanteesta johtuvien suorien kustannusten korvaamista viranomaisille täysimääräisesti.”

LUE SEURAAVAKSI: