Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen, joka helpottaa tartuntatautipäivärahan myöntämistä koronatartunnan saaneille työntekijöille.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kiittää hallitusta elinkeinoelämän aloitteen ripeästä edistämisestä. Aloite eteni sosiaali- ja terveysministeriöön johdolla eduskuntaan muutamamassa viikossa, järjestö kehaisee. Myös muut työmarkkinajärjestöt lähtivät mukaan aloitteeseen.

”Jatkossa kaikki lääkärit voisivat kirjoittaa todistuksen, jolla voi hakea tartuntatautipäivärahaa. Aiemmin päivärahaa on voinut hakea vain tartuntatautilääkärin määräyksellä. Kotitesti ei riitä päivärahan saamiseen”, EK summaa tiedotteessaan.

Myös Suomen Yrittäjät kiittää esitystä.

”Esitys on erinomainen. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että luotettavasti todetun positiivisen testituloksen jälkeen kuka tahansa lääkäri voi todistuksellaan mahdollistaa tartuntatautipäivärahan saannin. Tämä oli ehdotuksemme”, toteaa valmistelussa mukana ollut Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten tiedotteessa.

Varmistettu testitulos vaaditaan

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan tartuntatautipäivärahaa voi saada jatkossa myös ilman, että koronatartunnan saanut on määrätty tartuntatautilääkärin määräyksellä eristykseen. Henkilöllä tulee olla laboratoriovarmistettu testitulos, eli PCR- tai antigeenitestitulos, ja EK:n mukaan tämä tarkoittaa myös työterveyshuollon kautta tehtäviä laboratoriotestejä.

”Tartuntatautipäivärahaa saisi siis jatkossa myös, jos työntekijällä on luotettavasti todettu covid-19 tartunta ja lääkäri on antanut todistuksen, jossa suositellaan ansiotyöstä poissaoloa tartunnan leviämisen riskin takia. Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin kirjoittamaa eristysmääräystä ei enää tarvittaisi.”

Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa työntekijälle ansionmenetyksen korvaamiseksi. Työnantajalle tartuntatautipäiväraha maksetaan, jos työntekijälle maksetaan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta työstä poissaoloajalta.

Kela maksaa tartuntatautipäivärahan työnantajalle siltä osin kuin työntekijällä on työsuhteen perusteella oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen ansiotyöstä poissaoloajalta.

”Koronatartunnan ja työstä poissaolotarpeen toteaisi lääkäri. Lääkäri voisi olla julkisella tai yksityisellä puolella työskentelevä lääkäri tai työterveydenhuollossa työskentelevä lääkäri. Lääkärin tulisi kirjoittaa todistus, josta ilmenee, että luotettavasti todetun covid-19-tartunnan vuoksi ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Todistuksesta tulisi ilmetä myös ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa.”

Ei koske altistuneita

Lainmuutos ei koske koronalle altistuneita, joilla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos he ovat saaneet tartuntatautilain mukaisen vastaavan tartuntatautilääkärin tekemän päätöksen karanteenista.

EK muistuttaa, että kaikissa tilanteissa tartunta ei välttämättä edellytä työstä poissaoloa ja näin on esimerkiksi silloin, kun työtä on mahdollista tehdä etänä tai muutoin ilman tartuttamisriskiä.

”Jos työntekijä pystyy tekemään ansiotyötään, eikä hänelle aiheudu ansionmenetystä, ei jatkossakaan olisi oikeutta tartuntatautipäivärahaan.”

Tartuntatautipäivärahaa voi saada 1.1.2022 jälkeen alkaneesta työstä poissaolosta ja hakuaika pitenee: Jatkossa tartuntatautipäivärahaa olisi haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada. Uusia säännöksiä sovellettaisiin siis esityksen mukaan takautuvasti

Ehdotetut säännökset ovat väliaikaisia ja niiden on määrä olla voimassa 30.6.2022 saakka.

Tällainen todistuksen tulee olla

Hakijan tulisi esittää Kelalle selvitys ansionmenetyksestä samalla tavalla kuin tulee tehdä haettaessa tartuntatautipäivärahaa karanteeni- tai eristämispäätöksen perusteella.

Lisäksi tulisi esittää lääkärintodistus siitä, että luotettavasti todetun covid-19-tartunnan vuoksi ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Todistuksesta tulisi ilmetä ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa.

Lääkärintodistuksesta tulisi ilmetä, että se on tehty tartuntatautipäivärahan hakemista varten.

A-todistuksessa tulisi ottaa kantaa poissaoloon taudin leviämisen kannalta. Lääkärintodistuksen lisätietoihin tulisi olla kirjoitettu, että tartunnan leviämisen estämiseksi on suositeltavaa jäädä pois työstä.

LUE SEURAAVAKSI: