Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolot toteava valtioneuvoston päätös tulee voimaan välittömästi, ja se on voimassa toistaiseksi, kunnes se kumotaan.

Poikkeusolojen toteaminen ja ravintoloiden väliaikaista sulkemista koskeva hallituksen esitys ovat olleet pöydällä valtioneuvoston yleisistunnossa tänään.

Marinin mukaan hallitus on todennut poikkeusolot yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Poikkeusolot todetaan samoin perustein kuin keväällä.

Hallitus kertoi jo viime viikolla ”sulkutilasta”, joka ei ole oikeustermi, vaan hallituksen tapa ilmaista sosiaalisten kontaktien rajoitustarvetta. Käytännössä sulku koskee uutena asiana ravintoloita, ja asiaa koskeva esitys on annettu tänään eduskunnalle. Samaan aikaan, eli viikon kuluttua, yläkoululaisista lähtien siirrytään etäopetukseen.

Marinin mukaan eduskunta tarvitsee neljä päivää lain käsittelyyn. Sulkutoimilla pyritään hidastamaan epidemiaa. Nyt on hallituksen mukaan välttämätöntä vähentää fyysisiä kontakteja, Marin totesi.

– Vetoan nyt jokaiseen kansalaiseen, Marin sanoi ja kehotti välttämään kontakteja ja pitämään etäisyyttä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jonka mukana ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8.3.2021, ja se olisi voimassa 28.3.2021 saakka.

Lisäksi on käytössä jo aiemmin kerrottuja toimia, jotka uusi tartuntatautilaki on mahdollistanut mukaan lukien esimerkiksi mahdollisuus sulkea yksityisiä kuntosaleja, joskin lain tulkinnasta on ollut erimielisyyttä ministeriön ja aluehallintoviraston välillä. Tältä osin Marin pyysi tiedotustilaisuudessa anteeksi kohtuuttoman epävarmaa tilannetta.

Marinin mukaan ravintoloille on ollut erillistä lainsäädäntöä ja siinä vaiheessa, kun tartuntatautilain päivitystä on alettu valmistella. Hallitus keskusteli siitä, onko kohtuullista asettaa yksittäisiä viranomaisia näin suuria päätöksiä tekemään ja arvioi viime syksynä, että kokonaisuus on niin iso, että ravintoloiden sääntely on syytä pitää valtioneuvoston käsissä, eikä tuoda tartuntatautilain kautta alueviranomaisille.

– Täyssulku tehdään nyt samoin perustein kuin se tehtiin viime keväänä, Marin sanoi ja totesi, että eduskunta arvioi asiaa omalta osaltaan.

Suomessa covid-19-tautitapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat kohonneet hallituksen tiedotteen mukaan helmikuun 2021 alun jälkeen erittäin nopeasti.

– Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamat tartunnat ovat selvästi lisääntyneet, mikä voi jo osaltaan kiihdyttää epidemian kasvua ja johtaa sairaala- ja tehohoidon merkittävään kuormittumiseen, jos tartuntojen määrää ei saada käännetyksi laskuun. Tässä vaiheessa ei ole välitöntä tarvetta valmiuslain perusoikeuksia rajoittavien valmiuslain II osan toimivaltuuksien käyttöönotolle, mutta niiden käyttötarve riippuu epidemian kehityksestä lähiaikana, tiedotteessa todetaan.

Hallitus kuitenkin arvioi, että poikkeusolojen toteamisen jälkeen on välttämätöntä alkaa soveltaa pykäliä, jotka koskevat hallintoviranomaisten viestintää poikkeusoloissa sekä toimivallan ratkaisemista.

Hallituksen esitys lähtee Marinin mukaan siitä, että ravintolat suljetaan kolmeksi viikoksi. Sinä aikana viedään eduskuntaan tiukennettua lainsäädäntöä nimenomaisesti aukioloaikojen ja asiakaspaikkamäärien osalta, Marin kertoi.

Viime keväänä Uusimaa suljettiin koronarajoitustoimena. Valmiuslain liikkumisrajoituksiin puuttuva pykälä 118 oli Marinin mukaan käytössä viime keväänä ja sulku hillitsi taudin leviämistä muualle Suomeen.

Nyt valmistellaan varalta myös ulkonaliikkumiskieltoa Suomeen. Marinin mukaan Suomen ulkonaliikkumiskielto voisi olla vastaava kuin Uudenmaan sulku viime keväänä tai sitten se voisi koskea liikkumisen rajoittamista tietyllä paikkakunnalla niin, että liikkuminen rajoitetaan vain välttämättömään, kuten ruokakaupassa ja apteekissa käyntiin

– Tämä tilanne on hyvin vakava ja pahenee nopeasti. Se, mikä on tapahtunut muualla Euroopassa, voi tapahtua myös Suomessa, Marin sanoi.