Hallitus esittää, että erityispätevyyden suorittaneet sairaanhoitajat voisivat lokakuusta alkaen määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla.

Lue myös, miten työryhmä on pohtinut reseptioikeuden laajentamista etävastaanotoille.

Nyt erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä rajatusti terveyskeskusten avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä.

Samalla oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen laajenisi koskemaan myös kunnan tai kuntayhtymän ulkoistamia terveydenhuollon avohoidon palveluja sekä ostopalveluna hankittavia palveluja.

Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista, sujuvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa ja edistää tarkoituksenmukaista työnjakoa terveydenhuollossa.

Vuonna 2010 ammattihenkilölakia uudistettiin niin, että sairaanhoitajat saivat rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä suoritettuaan tarvittavan lisäkoulutuksen ja saatuaan asiaa koskevan määräyksen terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina 24.5. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2018.

Vuoden 2018 alussa rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen erikoispätevyyden oli suorittanut 346 sairaanhoitajaa, joista 339:llä oli oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen.

Lääkkeitä määräävistä sairaanhoitajista puolet työskenteli terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotolla ja runsas 40 prosenttia terveyskeskuksen päivystyksessä ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä.

Lue myös, miten reseptihoitajakoulutus meinasi aluksi jäädä torsoksi.