Hallitus esittää Vaasan keskussairaalan muuttamista laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi.

Samalla Seinäjoen keskussairaalalta poistetaan velvoite järjestää ruotsinkielisiä päivystyspalveluja. Muuten nykyiset kaksitoista laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaa ennallaan.

”Vaasan keskussairaalassa on jo nykyisin monen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Jotta sairaala täyttäisi laajalta päivystyksen yksiköltä edellytettävät vaatimukset, sen on täydennettävä päivystystä neurologiassa ja suun terveydenhuollossa,” sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan.

Muutoksen tavoitteena on parantaa Vaasan sairaanhoitopiirin ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista nykyistä paremmin.

Samassa yhteydessä hallitus haluaa säätää yliopistosairaaloille velvollisuus antaa tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan.

Lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja tarvitaan usein työtapaturma- ja ammattitautiasioissa sekä liikennevakuutuskorvausasioissa.

Lakimuutoksen tavoitteena ministeriön mukaan on, että oikeuslaitokset saavat niiden tarvitsemat lääketieteelliset asiantuntijalausunnot ja muutoksenhakijoiden oikeusturva paranee. Jatkossa muutoksenhakijan ei tarvitsi maksaa asiantuntijalausunnon kustannuksia silloin, kun tuomioistuin on pyytänyt lausuntoa omasta aloitteestaan. Tuomioistuin voi pyytää puolueettoman lääkärinlausunnon silloin, kun sillä on jo kaksi keskenään ristiriitaista lääkärinlausuntoa ja asian ratkaisu edellyttää lääketieteellistä asiantuntemusta.

Hallituksen esityksen mukaan asiantuntijalausuntojen antamista hallinnoisi Kuopion yliopistosairaala, joka perustaisi asiantuntijalääkäreistä koostuvan asiantuntijaryhmän. Ryhmään on tarkoitus nimetä asiantuntijoita kaikista yliopistosairaaloista. Asiantuntijaryhmä vastaisi lausuntojen kirjoittamisesta.

Hallitus antoi esityksen terveydenhuoltolain muuttamisesta tänään. Uudistuneen lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Lue myös: