Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle tänään.

Samalla ministeriö julkaisi esitysluonnoksen alueuudistus.fi-sivustolla.

Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi viime joulukuussa.

Ne koskivat erityisesti asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa sekä tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa.

Lisäksi lakiluonnokseen on tehty muutoksia syksyn lausuntokierroksen perusteella.

Esimerkiksi asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen haasteisiin monituottajamallissa.

Hallitus linjasi joulukuussa, että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota palvelujen yhteensovittamiseen.

Eri toimijoiden työ palvelujen integraation varmistamiseksi ja vahvistamiseksi on nyt tarkoitus koota yhteen erilliseksi muutosohjelmaksi.