Hallituksen keskiviikon budjettiriihi lupaa useita terveyspoliittisia siirtoja tuleville vuosille. Niihin kuuluu hallituksen työllisyystavoitekin, sillä sen saavuttamista tuetaan sosiaali- ja terveysministeriössä muun muassa osatyökykyisille suunnatulla työkykyohjelmalla sekä työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla.

Osatyökykyisten työkykyohjelmaan ehdotetaan 10 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 12 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 11,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman käynnistämiseksi esitetään 1 miljoonaa euroa vuonna 2020.

– Panostukset työkyvyn ylläpitämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen ovat välttämättömiä, jotta voimme nostaa Suomen digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja suomalaisen työhyvinvoinnin maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Miten muuten hallitus aikoo parantaa sosiaali- ja terveyspalveluita? Se lupaa muun muassa, että hoitotakuuta ja ikäihmisten hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta täsmennetään.

Jatkossa ihminen pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Vanhusten tehostettuun palveluasumiseen säädetään sitova henkilöstömitoitus 0,7.

Lisäksi hallitus teki useita vähemmän konkreettisia lupauksia: kehitetään omaishoitoa ja kotihoitoa, valmistellaan kansallinen mielenterveysstrategia ja parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta, kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaista budjettia sekä kehitetään perhepalveluja ja lääkehuoltoa.

– Budjettiriihen päätökset osoittavat, että nyt tosiasiassa parannetaan ihmisten tarvitseman hoidon ja hoivan saatavuutta ja laatua, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru toteaa.

Saattohoidon kehittämiseen varataan lisärahoitus.

Sote-palvelujen kehittämiseen hallitus kohdentaa 80 miljoonaa euroa vuonna 2020, 130 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 150 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän ikäohjelman laatimiseksi ehdotetaan 5 miljoonan euron vuosittaista lisäpanostusta vuosina 2020–2022 ja lisäksi käynnistetään vanhusasiavaltuutetun toiminta.

Kotihoidon kehittämishankkeelle ehdotetaan lisäksi 2 miljoonan euron vuosittaista rahoitusta samalle ajanjaksolle. Myös saattohoidon kehittämiseen varataan lisärahoitus.

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeiluhankkeelle ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 10 miljoonan euron lisämäärärahaa vuosina 2021–2022.

Hallitus käynnistää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, jonka tarkoituksena on kehittää nykyisestä terveyskeskuksesta laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Ohjelmassa sosiaali- ja terveyskeskusten palvelujen yhteistyötä, laatua ja saatavuutta parannetaan. Lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan osana niiden jokapäiväistä toimintaa.

Myös ehkäisevän työn merkitystä lisätään ja sote-ammattilaisten yhteistyötä vahvistetaan.

– Uudistuksia tehdään, jotta voimme taata kestävän hyvinvoinnin Suomessa myös tulevaisuudessa, Kiuru perustelee.