Koronan rajaturvallisuuteen liittyvä lakiluonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Esityksessä ehdotetuilla tartuntatautilain väliaikaisilla muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen.

Hallitukselta on odotettu rajalakia useita kuukausia. Koronatestin vaatimisen ja perusoikeuksien yhteen sovittaminen on osoittautunut haastavaksi valmistelussa, hallituksen riveistä on kerrottu.

Viime syksynä eduskuntaan tuotu lakiesitys sai fiaskon piirteitä, kun perustuslakivaliokunta katsoi sen olevan ”vielä niin keskeneräinen” ja sisältävän ”perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita”, ettei se tarjonnut perustaa asian käsittelylle eduskunnassa.

Tuoreessa versiossa Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta covid-19-testistä.

– Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää covid-19-testitodistusta, hänen pitäisi käydä testissä Suomeen saavuttuaan. Lisäksi henkilöiden, joilla ei olisi rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, pitäisi käydä toisessa testissä 3-5 vuorokautta maahantulon jälkeen, STM:n tiedotteessa kerrotaan.

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi tartuntatautilakiin virka-apua täydentävää sääntelyä. Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan muutosta, jolla säädettäisiin rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistuisi edellä mainittuihin covid-19-testeihin.

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa 31.5.2022 asti. Lausuntoaika päättyy 31.5.2021.