Vastalääke-yhdistyksen terveysaiheinen verkkosivusto on auennut tänään. Vastalääke.fi-sivustolla julkaistaan tutkimuksiin perustuvia, mutta helppotajuisia artikkeleita terveydestä.

Sivuston takana vaikuttaa Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama Vastalääke-yhdistys, joka pyrkii popularisoimaan lääke- ja terveystiedettä.

Yhdistyksen perustamisen taustalla on ollut huoli virheellisten ja epäselvien terveysväittämien leviämisestä mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa. Terveysaiheet ovat suosittuja ja laajalti kiinnostavia aiheita, mutta kansalaisten voi olla vaikea erottaa faktaa fiktiosta.

Vastalääke uskoo, että Suomessa tarvitaan lisää tutkimuksiin perustuvaa helppolukuista tietoa.

Vastalääke.fi-sivuston artikkelit selvittävät erilaisten terveysväittämien todenperäisyyttä väite kerrallaan. Puheenvuorot ovat yhdistyksen jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden ajankohtaisia näkökulmakirjoituksia terveysaiheista.

haluaa parempaa julkista keskustelua terveydestä. Vastalääke.fi-sivustolla julkaisemme tutkimuksiin perustuvia mutta helppotajuisia artikkeleita tieteestä ja terveydestä.

Sivustoa julkaisee ja ylläpitää Kansanvalistusseura.