Glaukoomaa sairastavien silmäterveyden hoito on vaikeutunut koronapandemian aikana. Asia käy ilmi tuoreesta eurooppalaisesta kyselytutkimuksesta, jonka kohteena oli 2 000 glaukoomaa sairastavaa aikuista.

Kyselytutkimus on osa monikanavaista eurooppalaista valistuskampanjaa, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä seuraamaan glaukoomaansa ja pitämään huolta silmiensä terveydestä myös pandemian aikana. Kyselyn tulokset korostavat silmien jatkuvan hoitamisen merkitystä silmäterveyden ylläpidossa. Kyselytutkimuksen teetätti silmätauteihin erikoistunut yritys Santen.

Glaukoomapotilaille suunnattu kysely toteutettiin Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa, Norjassa sekä Venäjällä. Suomesta kyselytutkimukseen osallistui 250 glaukoomapotilasta.

Kyselytutkimuksen mukaan puolet glaukoomapotilaista (n=2 010) ilmoittaa, ettei ole käyttänyt silmätippoja säännöllisesti hoitosuositusten mukaan covid-19-pandemian aikana, ja vain puolet glaukoomapotilaista ymmärtää, että hoidon laiminlyöminen voi olla vaaraksi silmäterveydelle. Kolmannes eurooppalaisista glaukoomapotilaista ei ole päässyt hoitohenkilöstön vastaanotolle covid-19-pandemian aikana.

Suomen osalta neljäsosa vastaajista on pandemian aikana ollut huolissaan glaukoomansa hoidosta. Vajaa kolmasosa (30 prosenttia) suomalaisista glaukoomapotilaista on välttänyt menemästä apteekkiin noutamaan lääkitystään, ja 37 prosenttia on välttänyt menemästä tapaamaan terveydenhuollon ammattilaista kasvotusten sairastumisen pelossa.

Vajaa kolmasosa (28 prosenttia) glaukoomapotilaista Suomessa ei ole päässyt vastaanotolle rutiinikäynneille peruuntuneiden aikojen vuoksi. Reilu viidesosa (22 prosenttia) sanoo käyttäneensä silmätippoja hoitosuosituksia vähemmän.

Glaukoomapotilaita Suomessa edustavan Glaukoomayhdistyksen puheenjohtaja Ritva Kivimäki sanoo, että on tärkeää, että glaukoomaa sairastavat pystyvät arvioimaan ja hallitsemaan terveydentilaansa myös pandemian aikana.

– On tärkeää pystyä noutamaan reseptilääkkeensä apteekista, käymään säännöllisissä lääkärintarkastuksissa ja ymmärtämään glaukooman säännöllisen hoidon merkityksen. Silmäterveyden laiminlyöminen nyt voi myöhemmin vahingoittaa näkökykyä peruuttamattomalla tavalla, Kivimäki sanoo tiedotteessa.

Glaukooma on sairaus, joka vaurioittaa näkökyvyn kannalta välttämätöntä näköhermoa. Hoitamattomana tauti voi aiheuttaa pitkän aikavälin riskejä.

– Näkökykyä pidetään usein aisteistamme arvokkaimpana. On ensisijaisen tärkeää, että silmien terveydestä huolehtimista ei laiminlyödä, ja säännöllisten tarkastusten ja hoidon merkitys muistetaan myös pandemian jälkeen, korostaa Country Manager Carita Ilander Suomen Santenilta.