Fluoropyrimidiinit ovat käytetyimpiä syöpälääkkeitä erityisesti ruoansulatuselimistön syövissä ja monissa muissakin syövissä. Fluoropyrimidiineihin kuuluvien solunsalpaajalääkkeiden, fluorourasiilin ja kapesitabiinin, käyttöä kuitenkin rajoittaa se, että osalta potilaista puuttuu kokonaan tai osittain DPD-entsyymi, joka hajottaa lääkeainetta. Jos lääkeainetta kertyy elimistöön, haittavaikutukset voivat olla erittäin vakavia.

Taysin syöpäkeskuksessa on viime keväänä aloitettu Euroopan lääkeviraston suosituksen mukaisesti entsyymipuutteet paljastava geenitestaus potilaille, joille suunnitellaan syöpähoitoja fluoropyrimidiinilääkkeillä. Näin saadaan selville, keille näitä lääkkeitä voidaan antaa turvallisesti.

– Jopa kahdeksalla prosentilla väestöstä on osittainen puutos entsyymin toiminnassa, ja promillella väestöstä entsyymi puuttuu kokonaan, toteaa Maarit Bärlund, syövänhoidon vastuualuejohtaja Taysista tiedotteessa.

–Taysin moniammatillisissa syöpätiimeissämme on luotu sujuva toimintatapa, jolla testi saadaan tehtyä hyvissä ajoin eikä lääkehoidon aloittaminen viivästy. Tämä on konkreettinen esimerkki laadukkaan yhteistyön hyödyistä potilaalle.

Syövänhoidossa ovat mukana Taysin eri erikoisalat, ja yhteistyön pitää olla saumatonta. Bärlund kertoo, että esimerkiksi suolistosyöpäpotilas diagnosoidaan ja hän saa leikkaushoitoa gastroenterologian yksikössä. Sen jälkeen potilas lähetetään syövänhoidon vastuualueelle, jossa suunnitellaan ja toteutetaan muut syöpähoidot, kuten syöpälääkehoidot. Potilaat ohjataan geeniseulontatestiin jo hoidon alkuvaiheessa, ei vasta lääkehoidon suunnittelun yhteydessä.

– Seulontatestin vastaus saadaan keskimäärin kahdessa viikossa, ja näin tulokset ovat jo selvillä, kun syöpälääkehoitoja suunnitellaan, Bärlund sanoo.

Taysin aloitteesta yhteistyössä THL:n kanssa sovittiin myös kansallisesti yhtenäisestä tavasta kirjata DPD-entsyymin puutos potilastietojärjestelmiin marraskuusta 2020 alkaen. Yhtenäinen käytäntö mahdollistaa entsyymipuutoksen yleisyyden seurannan. Tulevaisuudessa tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös suomalaisten potilaiden poikkeavien geenimuutosten erityispiirteiden kartoittamiseen.

Lue myös: