Liikuntalajin valinnalla voi olla vaikutusta siihen, kuinka ihminen jaksaa työssään.

Työterveyslaitoksen tutkijoiden mukaan liikuntalajin valinnassa tulee huomioida työn luonne, jotta liikunta edistäisi työstä palautumista ja työkykyä.

Esimerkiksi fyysistä työtä tekevän syketaso voi jäädä raskaan työpäivän jälkeen koholle ja hän palautuisi paremmin rauhallisesta metsälenkistä, kuntosaliharjoittelusta tai uinnista kuin sykettä vahvasti nostattavista liikuntalajeista.

Vapaa-ajalla harrastetun liikunnan avulla voidaan palautumisen edistämisen lisäksi ehkäistä esimerkiksi työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tule). Tule-sairaudet ovat tavallisimpia työhön liittyviä terveysongelmia Suomessa ja myös yleisin syy sairauspoissaoloihin.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2019 ESENER-tutkimuksesta käy ilmi, että kolme neljästä yleisimmästä työterveyteen liittyvästä riskitekijästä on sidoksissa tuki- ja liikuntaelimistöön.

– Monipuolisesta koko kehon voimaharjoittelusta on hyötyä myös nostamista ja kantamista sisältävissä töissä. Lisäksi sauvakävely, pyöräily ja muut kestävyyskuntoa kohottavat lajit ovat hyviä valintoja, vanhempi tutkija Anne Punakallio kertoo tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan työpaikoilla kannattaisi jakaa työntekijöille tietoa liikuntalajeista, jotka ylläpitävät työkykyä ja jaksamista. Esimerkiksi työterveyshuollon kanssa yhteistyössä voitaisiin miettiä lajisuosituksia jo ennen kuin työntekijöillä ilmenee terveys- ja toimintakykyongelmia.

– Tietointensiivisellä alalla työskentelevillä on ongelmia erityisesti niska- ja hartiaseudun kanssa. Nämä työntekijät hyötyisivät esimerkiksi lihasvoimaharjoittelusta ja venyttelystä, vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Hengityssuojaimia paljon työssään käyttävien tulisi vahvistaa hengitysmekaniikkaa. Hengityslihaksille hyödyllisiä lajeja ovat muun muassa vesiliikunta ja sauvakävely. Niistä hyötyvät esimerkiksi paineilmasäiliölaitetta työssään käyttävät.

Lusa sanoo kuitenkin, ettei lempiharrastusta tarvitse vaihtaa, vaikka se ei juuri oman työn mukaista olisikaan.

– Liikunnalla on tärkeä asema myös mielen hyvinvoinnin kannalta, mitä oma lempilaji varmasti tukee. Kannattaa kuitenkin pohtia, voisiko tutun lajin rinnalle tuoda toisen liikuntaharrastuksen, joka tukisi oman työn vaatimuksia, Lusa sanoo.