Fysiatreista on krooninen pula

Fysiatriaan erikoistuneista lääkäreistä on ollut pula useiden vuosien ajan, koska alan erikoistumispaikkoja ei ole riittävästi. Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa fysiatrian koulutuspaikkoja on tyydyttävästi, mutta muissa sairaaloissa tilanne on heikompi.

– Ero fysiatrian erikoislääkärivirkojen määrässä on kasvanut merkittävästi eri sairaanhoitopiirien välillä, mitä ei ole huomioitu riittävästi erikoislääkärikoulutuksen määrää arvioivassa selvityksessä. Erot eivät kuitenkaan johdu sairastavuuden määrän eroista sairaanhoitopiireissä, sanoo fysiatrian ylilääkäri Jari Ylinen Keski-Suomen Keskussairaalasta.

Ylinen pitää tilannetta huolestuttavana. Ongelmana on, että fysiatrian erikoislääkäreiden tarve on kasvanut, mutta koulutuspaikkojen määrä on säilynyt suuressa osassa sairaaloista ennallaan noin kymmenen vuoden ajan.

– Kuopiossa on ymmärretty asian tärkeys, minkä vuoksi siellä on koulutuspaikkoja enemmän kuin muualla.

Ylisen mukaan on tärkeää, että erikoistumispaikkojen suhdetta voidaan muuttaa. Fysiatrian lisäksi esimerkiksi psykiatrian erikoistumispaikkoja on ollut liian vähän.

– Erikoistumispaikkojen suhdetta pitäisi tasapuolistaa niin, että kaikkia paikkoja olisi riittävästi, eikä joidenkin alojen erikoistumispaikoista olisi ylitarjontaa.

Erikoistumiskoulutus on valtion rahoittamaa, mutta sairaalan johto päättää, minkä alojen erikoistumispaikkoja on tarjolla. Paikan siirtäminen toiselta erikoistumisalalta toiselle on vaikeaa, koska paikkajako on vuosien ajan noudattanut perinteistä linjaa.

Ylisen mukaan ainoa keino lisätä fysiatrian erikoistumispaikkoja on se, että valtio kohdistaa varat niihin erikoistumispaikkoihin, joita tarvitaan eniten.

Lääkärit ovat Ylisen mukaan hyvin kiinnostuneita fysiatrian erikoistumisopinnoista.

– Useissa sairaanhoitopiireissä fysiatrian erikoistumisopintoihin pyrkiviä on jonoiksi asti.

Perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon potilaista noin neljäsosa kärsii tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Fysiatrien vähäisen määrän vuoksi sairaanhoitopiirit joutuvat täyttämään paikkoja epäpätevillä hakijoilla. Ylisen mukaan fysiatripulaa lisää myös se, että viiden vuoden sisällä noin puolet fysiatreista on eläkeiässä.

– Nyt ollaan jo myöhässä, ja tilanne pahenee nopeasti lähivuosina, jos mitään ei tehdä. Jonot fysiatrian lääkäreille ovat jo nyt pitkiä useilla paikkakunnilla.

Pitkä jono voi Ylisen mukaan viivästyttää diagnostiikkaa, mikä puolestaan voi pidentää potilaiden sairauslomia.

– Viivästyminen johtaa työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntymiseen. Säästösyillä nykytilannetta ei voi perustella. Terveydenhuollon kustannukset menevät kuitenkin eri pussista kuin sairauslomakorvaukset ja eläkkeet, eikä niiden yhteyttä vieläkään hahmoteta riittävästi.

Ylisen mielestä fysiatrian koulutuspaikkojen lisääminen ei välttämättä edellytä valtiolta edes taloudellista satsausta, jos muutos erikoistumispaikoissa tehdään erikoisalojen välillä.

– Nykytilanne johtaa kustannusten kasvuun eli päinvastaiseen tulokseen kuin mihin valtiovalta on ilmoittanut pyrkivänsä, painottaa Ylinen.

Erikoistumiskoulutukseen tulee valintamenettely

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on tasapainottaa erikoislääkärijakaumaa niin, että eri alueiden tarpeet huomioidaan. Tasapainotus koskee kaikkia erikoisaloja ja erikoislääkäriopintojansa aloittavia lääkäreitä, joita on vuosittain noin 500. Fysiatrien vuosittainen koulutustarve koko maassa on noin yhdeksän lääkäriä vuodessa. Tällä hetkellä fysiatreja valmistuu noin puolet tarpeesta.

Erikoistumiskoulutuksesta valmistellaan uusi asetus tämän vuoden aikana. Konkreettisia muutoksia erikoislääkäreiden koulutuspaikkoihin tulee kuitenkin aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

STM:n ylilääkäri Katri Makkosen mukaan sote-uudistuksen yhteydessä on tarkoitus lisätä keskustelua erikoistumistarpeesta maakunnissa.

– Erikoistumiskoulutukseen tulee myös valintamenettely. Nyt erikoistumisalan voi valita pelkästään ilmoittautumalla haluamalleen alalle. Se on johtanut siihen, että osa erikoisaloista on erittäin suosittuja ja niiden erikoistumisvirkoihin jonotetaan, osaan haetaan harvemmin, Makkonen sanoo.