Tofasitinibia käytetään nivelreuman, nivelpsoriasiksen ja haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon. Lääke tunnetaan kauppanimellä Xeljanz.

Linjauksen takana on Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea. Suositus perustuu vielä meneillään olevan tutkimuksen alustaviin tuloksiin. Tutkimuksessa on todettu nivelreumapotilailla suurentunut keuhkoveritulpan ja kuoleman riski, kun lääkettä on käytetty kaksinkertaisella annoksella suositeltuun verrattuna.

Nivelreuman hoidossa suositeltu annos on viisi milligrammaa kahdesti vuorokaudessa.

Komitea antoi jo maaliskuussa ohjeen, jonka mukaan tätä tulee noudattaa.

Nyt annettu ohje on tarkoitettu perusteellisemman selvityksen ajaksi.

Haavaisen paksusuolentulehduksen hoidossa suositeltu aloitusannos tofasitinibillä on 10 milligrammaa kahdesti vuorokaudessa. Uuden ohjeen mukaan lääkettä ei saa tässä käyttöaiheessa aloittaa potilaille, joilla on suurentunut veritulppariski.

Potilaille, joilla on suurentunut riski ja jotka käyttävät lääkettä 10 milligrammaa kahdesti vuorokaudessa, tulee vaihtaa muu hoito.

Käyttörajoituskoskee potilaita, joilla on esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa tai jotka sairastavat syöpää.

Korkean keuhkoveritulppariskin potilaita ovat myös sellaiset, joilla on perinnöllinen veren hyytymishäiriö tai on ollut aiemmin veritulppa sekä potilaat, jotka käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmisteita tai hormonikorvaushoitoa.