Fimea kertoo, että sen tietoon on tullut tapauksia, joissa apteekista on myyty asiakkaalle itsehoitoon tarkoitettuja särkylääkevalmisteita useita pakkauksia kerrallaan.

Osa näistä tapauksista on johtanut vakaviin haittavaikutuksiin ja jopa asiakkaan sairaalahoitoon.

Fimea määrittää jokaiselle lääkevalmisteelle ja sen pakkauskoolle reseptistatuksen, joka kertoo, saako kyseistä lääkettä toimittaa ilman reseptiä ja kuinka suuren pakkauskoon sitä voi ostaa apteekista ilman lääkemääräystä.

Jos asiakas tarvitsee lääkettä suuremman määrän kuin mitä lääkkeitä on itsehoitoon tarkoitetussa pakkauksessa, tulee asiakas tarvittaessa ohjata lääkärin vastaanotolle.

Fimean apteekkitarkastusten yhteydessä on käynyt ilmi, että apteekin kassalla työskentelevä henkilökunta ei ole aina tietoinen itsehoitolääkkeiden myyntirajoituksista tai niiden lääketurvallisuuteen liittyvistä syistä.

Myyntiin liittyvät rajoitukset koskevat kaikkea itsehoitolääkemyyntiä riippumatta siitä, tapahtuuko myynti apteekin, sivuapteekin, apteekin palvelupisteen tai apteekin verkkopalvelun kautta.

Itsehoitolääkkeitä myytäessä apteekissa on varmistuttava siitä, että asiakas on saanut riittävästi ohjausta ja neuvontaa lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Lääkeneuvontaa apteekissa voivat antaa vain laillistetut farmaseutit ja proviisorit sekä tietyin rajoituksin farmasian oppilaat.