Lääketurvallisuuskeskus Fimea kannustaa kampanjassa potilaita, terveydenhuoltoalan ammattilaisia sekä heidän järjestöjään ilmoittamaan rokotteiden uusista ja odottamattomista haittavaikutuksista.

Kyseessä on kansainvälinen sosiaalisen median kampanja, #MedSafetyWeek. Kampanja järjestetään vuosittain aina marraskuussa, nyt kuudetta vuotta.

Fimea on EU:n lääkevalvontaverkoston jäsenenä mukana kuten aiempinakin vuosina, keskuksesta kerrotaan Mediuutisille.

Kampanjaan osallistuvat 64 maan kansalliset lääkevalvontaviranomaiset ja niiden sidosryhmät. Kampanjaa johtaa Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen lääkevalvonnan yhteistyökeskus Uppsala Monitoring Centre (UMC).

Tärkeää ilmoittaa odottamattomista haittavaikutuksista

Tänä vuonna kampanjan teemana on rokotteiden turvallisuus.

”Haittavaikutusilmoitukset ovat tärkeä työkalu lääketurvatoiminnassa, jonka tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja ehkäistä haittavaikutuksia. Haittavaikutusten ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja ilmoituksen voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen, kuluttaja tai hänen omaisensa. Haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen haittojen välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu”, Fimea tiedottaa.

Ilmoitusjärjestelmän avulla pyritään havaitsemaan merkkejä mahdollisista uusista haittavaikutuksista. Siksi on Fimean mukaan erityisen tärkeää ilmoittaa epäillystä haittavaikutuksesta, joka on vakava tai odottamaton, eli sitä ei mainita rokotteen pakkausselosteessa.

Pakkausselosteessa kuvattuja tunnettuja haittavaikutuksia ei kuitenkaan ole Fimean mukaan välttämätöntä ilmoittaa. Näitä ovat esimerkiksi ohimenevä kuume, lihaskipu, nivelkipu ja rokotuskohdan kipu.

Ilmoituksissa ei ratkaise määrä vaan laatu, Fimeasta kerrotaan. Niiden avulla ei siis selvitetä haittojen yleisyyttä.