Lääkevirasto Fimea julkaisi perjantaina arviointikoosteen remdesiviiristä covid-19-infektion hoidossa. Arviointikoosteeseen pääsee käsiksi Fimean sivujen kautta.

Vaikka remdesiviiri onkin saanut Euroopassa ensimmäisenä lääkkeenä myyntiluvan covid-19-taudin hoitoon, niin myyntilupa on ehdollinen. Fimean lääkehoitojen arvioijat ovat laatineet kansallisesta näkökulmastamme koosteen remdesiviiri-hoitoa koskevista tutkimustuloksista ja kustannuksista.

Arviointia voi kommentoida 31. elokuuta asti lähettämällä viestiä osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne saatetaan julkaista Fimean nettisvuilla.

Millaisia johtopäätöksiä Fimea sitten on tehnyt tästä toiveita herättävästä koronalääkkeestä?

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla potilailla, jotka tarvitsevat lisähappea, remdesiviirin on Fimean mukaan osoitettu lyhentävän toipumisaikaa ja mahdollisesti vähentävän kuolleisuutta lumeeseen verrattuna. Sen sijaan potilailla, jotka eivät tarvitse lisähappea, hoidosta ei ole osoitettu hyötyä.

Myöskään tehohoitoa tarvitsevilla potilailla remdesiviiri-hoidosta ei ole hyötyä.

Fimea arvioi, että käytettävissä oleva julkaistu tutkimusaineisto on osittain keskeneräistä, eikä päätutkimuksessa havaittuja hyötyjä ole toistaiseksi osoitettu muissa julkaistuissa tutkimuksissa. Lisäksi ei tiedetä, miten potilaiden saama muu hoito − esimerkiksi kortikosteroidihoito − vaikuttaa remdesiviirillä saavutettaviin hoitotuloksiin.

Remdesiviirin lääkekustannukset potilasta kohden ovat keskimäärin noin 2 200 euroa. Viisi päivää kestävä remdesiviiri-hoito on kustannusneutraalia, mikäli se lyhentää vuodeosastoaikaa keskimäärin vähintään kolmella vuorokaudella.

Jokseenkin tämän suuruinen lyhenemä vuodeosastohoidossa on päätutkimuksen tulosten mukaan saavutettavissa niillä potilailla, jotka tarvitsevat lisähappea.