Fimean lääkehoitojen arviointiprosessi on käynnistänyt uuden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin (HTA, health technology assessment).

Tällä kertaa arviointi käsittelee pembrolitsumabin ja solunsalpaajan yhdistelmähoitoa paikallisesti edenneen, leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen ruokatorven syövän tai HER-2 negatiivisen ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoidossa potilailla, joiden kasvainsolut ilmentävät PD-L1-ligandia.

Kyseessä on pembrolitsumabin käyttöaiheen laajennus.

Fimean HTA-arvioinneissa tiivistetään ja arvioidaan tutkimusnäyttöä lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna.

Tutkimusnäytön kokoamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään terveysteknologian arvioinnin lähestymistapoja.

Painopiste on uusien sairaalalääkkeiden arvioinnissa, ja arviointien pääasiallinen tarkoitus on informoida lääkehankinnoista päättäviä.

Arviointien käynnistämisestä päättää Fimea. Se valitsee sairaalalääkkeiden HTA-arviointiin soveltuvia aiheita seuraamalla kuukausittain Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean (CHMP:n) kannanottoja uusien lääkkeiden sekä käyttöaiheen laajennusten myyntilupaprosesseista.