Rasva-arvoja alentava lääke fenofibraatti vähentää sydänkohtauksia ja sepelvaltimoiden hoitotoimenpiteiden tarvetta, todetaan suuressa tyypin 2 diabeetikoilla tehdyssä sydänsairauksien ehkäisytutkimuksessa.

Lääkehoidon teho nähtiin selvimmin niillä henkilöillä, joilla ei ollut aikaisempaa sydänsairautta. Fenofibraatti vähensi tässä ryhmässä sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa 19 prosentilla.

Fenofibraatti vähensi myös diabetekseen liittyviä munuais- ja silmänpohjamuutoksia pienentämällä muun muassa virtsan albumiinieritystä.Myös silmänpohjien laserhoitojen tarve väheni 30 prosenttia.

Fenofibraattihoito vähensi sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa 11 prosentilla. Tuloksen selitti pääasiassa ei-fataalien sydäninfarktien vähentyminen 24 prosentilla sekä sepelvaltimoiden pallolaajennushoidon ja ohitusleikkauksien vähentyminen 21 prosentilla.

Tutkimuksessa oli mahdollista aloittaa muukin rasva-arvoja alentava lipidilääke, pääasiassa statiinilääkitys. Statiinihoito aloitettiin useammin lumelääkeryhmässä (17 %) kuin fenofibraattiryhmässä (8 %). Tämä on saattanut vähentää fenofibraattihoidon todellista vaikuttavuutta.

Fenofibraatti oli hyvin siedetty lääke yksinään ja yhdistelmähoidossa statiinien kanssa. Tutkittavista noin 81 prosenttia pysyi lääkehoidossa viiden vuoden seurannan ajan molemmissa hoitoryhmissä.

Tutkimus tehtiin Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Suomessa. Tutkimukseen osallistui lähes 10 000 potilasta 63 keskuksesta. Seuranta-aika oli viisi vuotta.

Tutkittavista 78 prosentilla ei ollut aikaisempaa sydän- ja verisuonisairautta. Muilla tutkittavilla oli vähintään yksi sydän- ja verisuonisairauksien ilmentymä.

FIELD-tutkimuksen (the Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) tulokset esitettiin 14.11.2005 Dallasissa Yhdysvaltojen sydänyhdistyksen (AHA) kokouksessa ja julkaistiin samanaikaisesti Lancetissa.