Lääkekehittäjä Faron Pharmaceuticals päivittää julkisuuteen tietoja bexmarilimabi-tutkimuksesta. Syöpähoitoa selvittävä aihio tunnetaan paremmin Clevegen-nimellä.

Faronin mukaan bexmarilimabilla nähtiin huomattavaa vaikutusta. Riski potilaan kuolemaan väheni Faronin mukaan 88 prosentilla.

Vatsasyövistä tuli Faronin mukaan kuudes syöpäjoukko, jonka hoidossa bexmarilimabilla on aikaisen vaiheen havaintojen mukaan kliinistä tehoa.

Tutkimusdataa monitoroiva komitea suosittelee annoskokojen suurentamista ja tutkimuksen laajentamista kaikkien kuuden syöpäjoukon hoitotutkimuksissa.

Tuoreimmat tulokset koostuvat 67 potilaan tutkimuksista.

Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen kommentoi tiedotteessa väliaikatietoja jännittäviksi. Hänen mukaansa väliaikatiedot kertovat lääkkeen potentiaalista. Faron jatkaa datan keräämistä pystyäkseen jatkossa mahdollisesti aloittamaan myöhemmän vaiheen tutkimuksia.