Yli 80 prosenttia farmasian ammattilaisista haluaa neuvontatyönsä tueksi lisää tietoa dopingaineiksi luokiteltavista aineista, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Lisäksi farmasian ammattilaiset kaipaavat toimintamalleja ongelmakäyttäjän kohtaamiseen ja urheilijan lääkityksen erivapausneuvontaan.

Yli 90 prosenttia oli sitä mieltä, että lääkeaineen antidopingtieto olisi hyvä sisällyttää lääkkeiden tuoteinfoon. Vastaajista 77 prosenttia toivoi, että antidopingtieto integroitaisiin apteekkitietojärjestelmän tietolähteisiin.

86 prosenttia vastaajista toivoi, että asiakkaalla olisi mahdollisuus ilmoittaa Omakanta-palveluun olevansa dopingtestauksen alainen urheilija.

83 prosenttia toivoi tietoa dopingaineiden haittavaikutuksista sekä yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa. Lisäksi 88 prosenttia kaipasi tietoa ravintolisien ja luontaistuotteiden dopingriskeistä.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten farmasian ammattilaisten käyttämät lääkeneuvonnan tukityökalut vastaavat lääkevalmisteisiin liittyvän antidopingneuvonnan tarpeisiin, ja mitä valmiuksia farmasian alan koulutus antaa antidopingtyöhön.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 246 farmasian alan ammattilaisista, joista 68 prosenttia raportoi kohdanneensa työuransa aikana antidopingneuvontaa tarvitsevia asiakasryhmiä, kuten kuntoilijoita tai kilpaurheilijoita.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2019. Sen teki farmaseutin lopputyönään farmasian opiskelija, fysioterapeutti Mikko Lemettilä yhteistyössä A-klinikkasäätiön dopingklinikan, Lääketietokeskuksen ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin kanssa.