Farmasian alalle on julkaistu ensimmäistä kertaa kollegiaalisuusohjeet eri sektoreilla ja työtehtävissä työskenteleville alan ammattilaisille, kertoo Apteekkari-lehti.

Ohjeistusta on työstetty Farmasialiitossa, Apteekkariliitossa ja Proviisoriyhdistyksessä ja niitä kommentoi lisäksi Ammattieettinen neuvottelukunta.

Farmasialiitto, Apteekkariliitto ja Proviisoriyhdistys toivovat ohjeistuksen vahvistavan alan sisäistä yhtenäisyyttä. Ohjeilla halutaan tukea ja edistää kollegiaalisuutta. Samalla vahvistuu alan asema yhteiskunnassa.

Ohjeet on tarkoitettu eri sektoreilla työskenteleville farmasian ammattilaisille.

Kollegiaalisuusohjeiden laatiminen alkoi puolitoista vuotta sitten ja ne jakautuvat neljään ryhmään: ammattietiikka, kommunikaatio ja yhteistyö sekä osaaminen ja vastuu.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.