Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi maanantaina korkeakoulujen ensi vuoden uudet lisäkoulutuspaikat.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on linjannut, että eri puolille Suomea avataan yhteensä yli 2000 uutta korkeakoulujen lisäkoulutuspaikkaa.

Farmasian alalle näitä tulee yhteensä 18.

Niistä 10 avataan Helsingin yliopiston Farmaseutin tutkintoon (+ proviisori).

Åbu Akademi sai farmaseutin ruotsinkieliseen tutkinto-ohjelmaan viisi lisäpaikkaa ja Itä-Suomen yliopiston Proviisorin koulutusohjelmaan avataan kolme paikkaa.

Aloituspaikkoja kohdennetaan yleisesti etenkin työvoimapulan aloille. Lisäämisen tarkoituksena on opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan myös vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta.

Yliopistokoulutuksista eniten uusia lisäaloituspaikkoja on kohdennettu tekniikan alle: yhteensä 370 paikkaa.