Vanhemmille ja huoltajille suunnatussa sähköisessä kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä ohjauksesta ja informaatiosta, joita vastaajat ovat saaneet lapsensa tai huollettavansa sairauteen liittyvissä asioissa.

Erityisen tyytyväisiä oltiin hoitajien ja lääkärien rauhallisuuteen, jonka koettiin rauhoittavan sekä lasta että huoltajaa. Lisäksi tiedonantoa pidettiin asiallisena ja helposti ymmärrettävänä.

Vastaajat toivoivat, että lasta hoitava henkilökunta käyttäisi mahdollisimman selkeää kieltä eikä ammattisanastoa.

– Kun lääkäri ja hoitaja pysyvät rauhallisina ja positiivisina, tulee lapselle ja vanhemmalle tunne, ettei tarvitse olla levoton ja huolissaan. Rauhallisuus lisää myös luottamusta lääkäriin. Tärkeänä koettiin myös, että lääkäri kuuntelee aidosti vanhempia, lastenneurologian osastonhoitaja Leena Nåhls summaa tiedotteessa.

Kehittämiskohteena vastaajat mainitsivat kommunikaation tarpeen hoitoprosessin joka vaiheessa. Vanhemmat kokivat tärkeänä, että lapselle kerrotaan mitä ollaan kussakin hoitotilanteessa tekemässä ja miten lapsen ja vanhempien on valmistauduttava tutkimuksiin.

Vastaajien mielestä pitäisi myös tuoda selkeämmin esiin esimerkiksi se, jatkuvatko lapsen käynnit sairaalassa. Lisäksi vastaajat toivoivat, että lasta hoitava henkilökunta käyttäisi mahdollisimman selkeää kieltä eikä ammattisanastoa. Myös lisää aikaa toivottiin varattavan esimerkiksi erilaisiin ohjauskäynteihin ja tiedonantoihin.

Sähköiseen kyselyyn vastaaminen päättyi keväällä 2020, ja siihen saatiin noin 40 vastausta. Arvioitavina olivat kaikki Vaasan keskussairaalana lastenyksiköt: lastenosasto, lastenpoliklinikka. lastenneurologinen yksikkö, lastenpäivystys, lasten kotisairaala ja vastasyntyneiden tehovalvonta.

Lue lisää: