Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA kyseli noin kahdeltatuhannelta suomalaiselta näkemystä siitä, miten nopeasti terveyskeskuksessa pääsee lääkärin vastaanotolle.

Vastaajista 37 prosenttia oli sitä mieltä, että lääkäriin pääsyn nopeus kuntien terveyskeskuksissa on hyvä, 51 prosenttia koki sen huonoksi.

Arviot syntyivät osana EVA:n Arvo- ja asennetutkimusta, joka julkaistiin tiistaina. Tutkimuksessa selvitettiin myös esimerkiksi suomalaisten kokemusta terveysongelmien ennaltaehkäisystä, leikkausten jonotusajoista ja asiakkaiden kuuntelusta terveydenhuollossa.

Vastauksiin näytti heijastuvan myös henkilön terveydentila siten, että itsensä hyvin terveiksi kokevat pitivät terveydenhuoltoa selvästi tasa-arvoisemmaksi kuin sairastelevat vastaajat.

”Synkkä kokemus terveydenhuollon tasa-arvosta saa tukea myös OECD:n tutkimuksesta, jonka mukaan tarvevakioidut lääkärikäynnit jakautuvat Suomessa tuloryhmien välillä yhtä eriarvoisesti kuin Yhdysvalloissa”, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa sote-uudistus ei näitä ongelmia korjaa, koska siitä puuttuu palvelujen valinnanvapaus, joka parantaisi perusterveydenhuollon heikkoa saatavuutta.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Myös Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi juuri oman tutkimuksensa suomalaisten terveydenhuoltoon liittyvien asenteiden muutoksista. Se käsitteli julkisen terveydenhuollon lisäksi kansalaisten kantoja yksityisen puolen palveluista.

Lue lisää tästä tutkimuksesta jutustamme täältä.

Ingressissä muutettu 18.1. klo 8.42 käsite julkinen terveydenhuolto käsitteeksi terveydenhuolto.

LUE MYÖS: