Mitä tapahtuu, kun istuva eurooppalainen ikääntyy?

Tätä selvitetään eurooppalaisessa hankkeessa, jonka kiinnostuksen kohteena on se, miten istumatyö ja ikääntyminen vaikuttavat eurooppalaisten terveyteen. Hankkeeseen on liittynyt Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma.

Eurooppalainen väestö on ikääntymässä lähes kaikissa EU:n jäsenvaltiossa, ja ennusteiden mukaan yli 64–vuotiaiden osuus kasvaa nykyisestä 17 prosentista jopa 30 prosenttiin seuraavan neljänkymmenen vuoden aikana.

Samalla yli 80-vuotiaiden osuus kasvaa 5 prosentista yli 12 prosenttiin. Eurooppalaisten liikkumattomuus ja lihavuus eivät kuitenkaan ennakoi heille aktiivista vanhusikää.

Tilastojen mukaan peräti kolmasosa eurooppalaisista aikuisista liikkuu liian vähän. Suomessa tilanne on samankaltainen. EU-kansalaisten liikkumattomuus tuleekin pahentamaan ikääntymisen vaikutuksia.

WHO:n mukaan jopa 59 prosenttia eurooppalaisista on ylipainoisia.

Luvut ovat huolestuttavia, sillä ikääntyneiden osuuden kasvaessa työikäisten kansalaisten suhteellinen osuus väestöstä pienenee. Verotulojen pieneneminen asettaa vaaraan kansalaisten eläkkeet, terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon järjestelmät.

EU-hankkeessa mitataan eri ikäisten ihmisten fyysistä toimintakykyä ja pyritään liikkumisen esitämiseen. Tarkoitus on painottaa, että liikunta on keskeinen väline terveeseen ja aktiiviseen ikääntymiseen.

Lapin ammattikorkeakoulu lähti mukaan hankkeeseen, sillä alueella on tarvetta ikääntymisen teeman ja fyysisen toimintakyvyn tarkasteluun.

Liikunnanohjaajan AMK-tutkintoa opiskelevat ovat mitanneet eri ikäisten ihmisten fyysistä toimintakykyä testeissä marraskuun aikana. Testattavat henkilöt hankittiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa, ja testeissä kävi 106 henkilöä. Tältä erää testit ovat jo ohi.

Kerättyä tietoa ja tuloksia käydään läpi kohderyhmille tarkoitetuissa tapaamisissa. Hankkeesta järjestetään vielä myös erillinen tiedotustilaisuus paikallisen väestön kanssa yhdessä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.